Zarząd Sekcji:

Przewodnicząca: Prof. dr hab. med. Grażyna Bochenek
Z-ca: Prof. dr hab. med. Marita Nittner-Marszalska
Sekretarz: Dr hab. med. Joanna Gluck
Członek: Prof. Marta Chełmińska
Członek: Dr hab. med. Grzegorz Porębski
Członek: Dr med. Aleksandra Wardzyńska

Zadania Sekcji:

1. Działania edukacyjne dla lekarzy w celu zwiększenia wiedzy na temat nadwrażliwości na leki i środki diagnostyczne

2. Wdrażanie opracowanych zaleceń dotyczących nadwrażliwości na leki

3. Analiza nadwrażliwości na leki z nowych grup – leki biologiczne, chemioterapeutyki.


Sprawozdanie z działania Sekcji Nadwrażliwości na Leki – 2018-2021

Sprawozdanie z zebrania sprawozdawczo-wyborczego Sekcji nadwrażliwości na leki 2018

Sprawozdanie z działania Sekcji Nadwrażliwości na Leki – 2015-2018

Sprawozdanie z zebrania sprawozdawczo-wyborczego Sekcji Nadwrażliwości na Leki Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, 11 września 2015 r., Bydgoszcz


Wytyczne Sekcji Nadwrażliwości na Leki Polskiego Towarzystwa Alergologicznego:

Wprowadzenie do postępowania w nadwrażliwości na leki.

Nadwrażliwość na niesteroidowe leki przeciwzapalne.

Nadwrażliwość alergiczna i niealergiczna na antybiotyki.

Nadwrażliwość na leki i substancje stosowane w trakcie znieczulenia.

Nadwrażliwość na leki biologiczne.

Nadwrażliwość na jodowe środki kontrastowe.

Postępowanie w przypadku podejrzenia reakcji nadwrażliwości na leki.

Sprawozdanie ze spotkania założycielskiego Sekcji Nadwrażliwości na Leki PTA 15.04.2011. Wisła

Zarząd Sekcji:

Przewodnicząca: Prof. dr hab. med. Grażyna Bochenek
Z-ca: Prof. dr hab. med. Marita Nittner-Marszalska
Sekretarz: Dr hab. med. Joanna Gluck
Członek: Prof. Marta Chełmińska
Członek: Dr hab. med. Grzegorz Porębski
Członek: Dr med. Aleksandra Wardzyńska

Zadania Sekcji:

1. Działania edukacyjne dla lekarzy w celu zwiększenia wiedzy na temat nadwrażliwości na leki i środki diagnostyczne

2. Wdrażanie opracowanych zaleceń dotyczących nadwrażliwości na leki

3. Analiza nadwrażliwości na leki z nowych grup – leki biologiczne, chemioterapeutyki.


Sprawozdanie z działania Sekcji Nadwrażliwości na Leki – 2018-2021

Sprawozdanie z zebrania sprawozdawczo-wyborczego Sekcji nadwrażliwości na leki 2018

Sprawozdanie z działania Sekcji Nadwrażliwości na Leki – 2015-2018

Sprawozdanie z zebrania sprawozdawczo-wyborczego Sekcji Nadwrażliwości na Leki Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, 11 września 2015 r., Bydgoszcz


Wytyczne Sekcji Nadwrażliwości na Leki Polskiego Towarzystwa Alergologicznego:

Wprowadzenie do postępowania w nadwrażliwości na leki.

Nadwrażliwość na niesteroidowe leki przeciwzapalne.

Nadwrażliwość alergiczna i niealergiczna na antybiotyki.

Nadwrażliwość na leki i substancje stosowane w trakcie znieczulenia.

Nadwrażliwość na leki biologiczne.

Nadwrażliwość na jodowe środki kontrastowe.

Postępowanie w przypadku podejrzenia reakcji nadwrażliwości na leki.

Sprawozdanie ze spotkania założycielskiego Sekcji Nadwrażliwości na Leki PTA 15.04.2011. Wisła