Założyciel Sekcji – Prof. Marek Jutel – 2007

Zarząd Sekcji w kadencji 2021-2024:
Przewodniczący – Prof. Krzysztof Kowal
Sekretarz – Prof. Radosław Gawlik
Członkowie Zarządu: Prof. Andrzej Emeryk, Prof. Maciej Kupczyk, Dr hab. Ewa Świebocka, Dr n. med. Krzysztof Kłos
Członek honorowy: Prof. Marek Jutel

Zarząd Sekcji w kadencji 2019-2021:
Przewodniczący – Prof. Krzysztof Kowal
Sekretarz – Prof. Radosław Gawlik
Członkowie Zarządu: Prof. Andrzej Emeryk, Prof. Maciej Kupczyk, Dr hab. Ewa Cichocka-Jarosz, Prof. Marek Jutel

Zarząd Sekcji w kadencji 2015-2018:
Przewodniczący – Dr hab. Ewa Cichocka-Jarosz
Sekretarz – Prof. Krzysztof Kowal
Członkowie Zarządu: Prof. Radosław Gawlik, Prof. Andrzej Emeryk, Prof. Maciej Kupczyk

Zarząd Sekcji w kadencji 2012-2015:
Przewodniczący – Dr hab. Ewa Cichocka-Jarosz
Wiceprzewodniczący – prof. Andrzej Emeryk
Sekretarz – Dr hab. Krzysztof Kowal
Członkowie Zarządu: Dr hab. Radosław Gawlik, Dr hab. Maciej Kupczyk

Zarząd Sekcji w kadencjach 2007-2009 oraz 2009-2012:
Przewodniczący – Prof. Marek Jutel
Wiceprzewodniczący – Prof. Magdalena Czarnecka-Operacz
Sekretarz – Dr hab. Ewa Cichocka-Jarosz

Sekcja Immunoterapii Polskiego Towarzystwa Alergologicznego liczy 38 czynnych członków.

Osoby zainteresowane dołączeniem do Sekcji prosimy o kontakt na adres email: kowalkmd@umb.edu.pl

Aktualne kierunki programowe:

 1. Kontynuacja wcześniej rozpoczętych zadań:
  1. Immunoterapia alergenowa u pacjentów z innymi schorzeniami uwarunkowanymi immunologicznie.
  2. Optymalna szczepionka (standaryzacja alergenu, adiuwanty, droga podania).
  3. Schematy immunoterapii (szybkie, przyspieszone, przedsezonowo czy całorocznie?)
 2. Kontynuacja prac o charakterze długofalowym:
  1. ogólnopolski program monitorowania działań ubocznych w przebiegu swoistej immunoterapii
  2. monitorowanie jakości życia u dzieci (i ich rodziców) uczulonych na jad owadów błonkoskrzydłych
  3. porównanie jakości życia u chorych odczulanych podjęzykowo vs podskórnie
  4. Forum Konsultacyjne/ Grupa Dyskusyjna/ Blog trudnych przypadków, w tym problematyka alergii poliwalentnej
 3. Nowe propozycje:
  1. Program agitacji w centrach decydenckich za szerszą dostępnością swoistej immunoterapii oraz uznaniem jej za procedurę, poparty analizą farmakoekonomiczną SIT po patronatem Pani Prof. Kariny Janz-Różyk.
  2. Opracowanie certyfikatów dla lekarzy, którzy zdobyli umiejętności w procedurach alergologicznych pod patronatem Sekcji Immunoterapii PTA (np.certyfikat z zakresu spirometrii).

Dotychczasowe osiągnięcia w pracy Sekcji Immunoterapii PTA:
Spotkania Sekcji :
6.01.2007 – Warszawa – spotkanie założycielskie z przekształceniem Grupy Zainteresowanych Immunoterapią w Sekcję Immunoterapii – frekwencja 42 osoby
22.06.2007 – wspólne spotkanie z Sekcją Pediatryczną PTA, Łódź podczas VIII Konferencji Alergia Astma Immunologia – frekwencja 80 osób
4.01.2008 – Warszawa – frekwencja 42 osoby
10.01.2009 – Warszawa – frekwencja 42 osoby
09.01.2010 – Warszawa – frekwencja 50 osób
29.10.2011 – Warszawa – frekwencja 33 osoby
21.01.2012 – wspólne spotkanie z Sekcją Pediatryczną PTA, Warszawa – frekwencja 33 osoby, w tym 24 osoby będące członkami Sekcji, oraz 9 osób będących członkami PTA, które zgłosiły akces na nowego członka Sekcji Immunoterapii uzyskując zgodę Przewodniczącego Sekcji.
14.09.2012 – zebranie sprawozdawczo-wyborcze podczas XI Kongresu PTA, Ossa, frekwencja – 28 osób, w tym 25 będących czynnymi członkami Sekcji.
12.01.2013 – Warszawa – frekwencja 46 członków Sekcji. Sprawozdanie z zebrania Sekcji.
11.01.2014 – Warszawa – frekwencja 51 członków Sekcji. Sprawozdanie z zebrania Sekcji.
09.01.2016 – Warszawa – frekwencja 135 osób. Sprawozdanie z zebrania Sekcji.
14.01.2017 – Warszawa  Plan spotkania.
13.01.2018 – Warszawa Plan spotkania.
 

Dotychczasowe kierunki programowe i ich realizacja:

 1. Stanowisko ekspertów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego nt immunoterapii podjęzykowej (prof. B. Rogala, Prof. M. Jutel)
 2. Ogólnopolski program monitorowania działań ubocznych w przebiegu swoistej immunoterapii (prof. Z. Sergiejko)
 3. Wieloośrodkowe badania nad jakością życia dzieci (i ich rodziców) uczulonych na jad owadów błonkoskrzydłych (Dr E. Cichocka-Jarosz, Dr J. Lange, Dr E. Świebocka, Dr T. Małaczyńska, Prof. A. Bręborowicz, Dr Zdzisława Kycler)
 4. Wieloośrodkowe badanie ankietowe zgodności postępowania diagnostyczno-terapeutycznego ze standardami międzynarodowymi w przypadku dorosłych i dzieci uczulonych na jad owadów
 5. Program opieki nad chorymi z nadwrażliwością na jad owadów błonkoskrzydłych (Dr E. Cichocka-Jarosz, Dr J. Lange, Doc. M. Nittner-Marszalska, Doc. G. Lis www.pta.med.pl)
 6. Aktualizacja wytycznych dotyczących swoistej immunoterapii (SIT)
  1. Opracowano Stanowisko Sekcji Immunoterapii PTA nt immunoterapii podjęzykowej. Prezentacja w ramach Sesji Sekcji Immunoterapii podczas XI Kongresu PTA w Ossie, przygotowanie do druku w czasopiśmie Alergia Astma Immunologia
  2. We współpracy z Sekcją Pediatryczną PTA opracowano Stanowisko Sekcji nt immunoterapii w alergii pokarmowej. Prezentacja w ramach Sesji Sekcji Immunoterapii podczas XI Kongresu PTA w Ossie, przygotowanie do druku w czasopiśmie Alergia Astma Immunologia
 7. Opracowano uniwersalne formularze „Zgody Pacjenta” i „Informacji dla Pacjenta” (Dr Paweł Gonerko)
 8. Kontynuowano wcześniej rozpoczęte badania wieloośrodkowe nad jakością życia u młodzieży, dzieci (i ich rodziców) uczulonych na jad owadów błonkoskrzydłych. Wyniki prac opublikowano w dwóch czasopismach z IF. (Dr Ewa Cichocka-Jarosz)
 9. Kontynuowano wcześniej rozpoczęty ogólnopolski program monitorowania działań ubocznych w przebiegu swoistej immunoterapii (Prof. Z. Sergiejko)
 10. Dr M. Bartkowiak-Emeryk – porównanie jakości życia u chorych odczulanych podjęzykowo vs podskórnie
 11. Dr M. Arcimowicz – problematyka alergii poliwalentnej
 12. Dr M. Arcimowicz – Forum Konsultacyjne/ Grupa Dyskusyjna/ Blog trudnych przypadków

Wykłady

 1. Ingemann Lars (Allergopharma Joachim Ganzer KG) Immunoterapia dziś i jutro z perspektywy wytwórców szczepionek alergenowych. Immunotherapy today and tomorrow – manufacturer’s view.
 2. Prof. J. Kleine – Tebbe – Depot and adjuvant’s substances and their effect on
  clinical efficacy and convenience of SIT
 3. Perspektywy rozwoju swoistej immunoterapii (SIT) z punktu widzenia producentów szczepionek – Dr Lars Ingemann
 4. Farmakoekonomika swoistej immunoterapii (SIT) w polskich warunkach – Prof. Karina Jahnz-Różyk
 5. Porównanie jakości życia u chorych odczulanych podjęzykowo vs podskórnie – Dr Małgorzata Bartkowiak-Emeryk
 6. Diagnostyka i immunoterapia na jad owadów błonkoskrzydłych (VIT) w ośrodkach alergologii dorosłych i dzieci w Polsce – jak wygląda w praktyce zgodność z międzynarodowymi wytycznymi? – Dr Ewa Cichocka-Jarosz
 7. Aktualizacja polskich wytycznych dotyczących swoistej immunoterapii (SIT) – Prof. Marek Jutel, Dr Ewa Cichocka-Jarosz, Dr Paweł Gonerko
 8. Optymalna szczepionka (standaryzacja alergenu, adiuwanty, droga podania). Wykład wprowadzający i moderowanie dyskusji: Dr hab. K. Kowal
 9. Schematy immunoterapii (szybkie, przyspieszone, przedsezonowo czy całorocznie?) Wykład wprowadzający i moderowanie dyskusji: Dr hab. R. Gawlik
 10. Immunoterapia alergenowa u pacjentów z innymi schorzeniami uwarunkowanymi immunologicznie. Wykład wprowadzający i moderowanie dyskusji: Prof. M. Jutel
 11. Immunoterapia w alergii pokarmowej – mity i fakty. Prof. Andrzej Emeryk.
 12. Korzyści z wykonywania testu aktywacji bazofilów (BAT) w kwalifikacji do immunoterapii swoistej. Doc. Ewa Czarnobilska.
 13. Sesja pytanie/odpowiedź – spotkanie z prawnikiem Dr med. Justyną Zajdel, Zakład Prawa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Dyskusje warsztatowe

 1. Prof. W. Silny – Quo vadis dermatitis atopica?
 2. Prof. M. Czarnecka-Operacz – Aktualna pozycja immunoterapii swoistej w leczeniu atopowego zapalenia skóry.
 3. Prof. B. Rogala – Kompleksy immunologiczne w przebiegu immunoterapii swoistej – skala problemu
 4. Prof. P. Kuna – Immunoterapia przedsezonowo czy całoroczna w alergii pyłkowej?
 5. Optymalna szczepionka (standaryzacja alergenu, adiuwanty, droga podania).
 6. Schematy immunoterapii (szybkie, przyspieszone, przedsezonowo czy całorocznie?)
 7. Immunoterapia alergenowa u pacjentów z innymi schorzeniami uwarunkowanymi immunologicznie.
 8. Grupa robocza opracowująca aktualne Stanowisko nt. immunoterapii podjęzykowej SLIT (przewodniczący Prof. Marek Jutel).
 9. Grupa robocza opracowująca aktualne Stanowisko nt. immunoterapii w alergii pokarmowej (przewodniczący Prof. Andrzej Emeryk).
 10. Grupa robocza opracowująca aktualne Stanowisko nt przydatności BAT (test aktywacji bazofilów) w kwalifikacji do swoistej immunoterapii i jej monitorowaniu (koordynator Doc. Ewa Czarnobilska).

Prezentacje prac kongresowych

 1. Prof. P. Kuna: Immunoterapia w uczuleniu na pleśnie u dzieci (WAO)
 2. Dr Żukowski S. – Ocena skuteczności immunoterapii swoistej u pacjentów z alergicznym nieżytem nosa uczulonych na pyłki brzozy.
 3. Cichocka-Jarosz E, Brzyski P, Rogatko I, Świebocka E, Lange J, Bręborowicz A, Kycler Z, Lis G, Pietrzyk JJ. High level bsT could predict SSR during VIT in children. Genewa, Kongres EAACI 2012, sesja plakatowa
 4. Lange J, Cichocka-Jarosz E, Świebocka E, Zagórska W, Grzela K, Kulus M, Pietrzyk JJ, Kaczmarski M. Bezpieczeństwo swoistej immunoterapii z zastosowaniem schematu ultra-rush w uczuleniu na jad owadów błonkoskrzydłych u dzieci – obserwacje wieloośrodkowe. XI Kongres PTA, Ossa, sesja plakatowa.

Prace opublikowane w ramach działalności Sekcji Immunoterapii PTA

 1. Cichocka-Jarosz E., Brzyski P., Bodzenta-Łukaszyk A., Chełmińska M., Dąbrowski A., Gawlik R, Grycmacher-Łatwo V., Jahnz-Różyk K., Jedynak-Wąsowicz U., Jutel M., Kowalski ML., Kruszewski J., Kuna P., Kwaśniewski A., Lis G., Nittner-Marszalska M., Pałgan K., Pietrzyk JJ., Pulka G., Stobiecki M., Trębas-Pietraś E., Zakrzewska M., Zaryczański J.: Diagnostyka i immunoterapia alergii na jad owadów błonkoskrzydłych (VIT) w ośrodkach alergologii dla dorosłych w Polsce – jak wygląda w praktyce zgodność z międzynarodowymi wytycznymi? Alergologia Immunologia 2009, 6 (3): 86-89
 2. Cichocka-Jarosz E., Brzyski P., Lis G., Jedynak-Wąsowicz U., Pietrzyk JJ., Lange J., Małaczyńska T., Klajna-Kraluk B., Świebocka E., Bręborowicz A., Kycler Z., Pietraszek-Mamcarz J., Poszwiński A., Gąszczyk G.: Diagnostyka i immunoterapia alergii na jad owadów błonkoskrzydłych (VIT) w ośrodkach alergologii dziecięcej w Polsce – jak wygląda w praktyce zgodność z międzynarodowymi wytycznymi? Przegląd Lekarski 2010
 3. Cichocka-Jarosz E., Lange J., Nittner-Marszalska M., Lis G.: Program opieki nad chorymi z nadwrażliwością na jad owadów błonkoskrzydłych – aktualizacja 2010 www.pta.med.pl
 4. Cichocka-Jarosz E., Brzyski P., Świebocka E., Lange J., Tobiasz-Adamczyk B., Lis G., Jedynak-Wąsowicz U., Kulus M., Kaczmarski M., Małaczyńska T., Klajna-Kraluk B., Bręborowicz A., Kycler Z., Pietrzyk J.J. Health-related quality of life in Polish adolescents with Hymenoptera venom allergy treated with venom immunotherapy. Archives of Medical Science – praca zaakceptowana do druku w maju 2012
 5. Piotr Brzyski, Ewa Cichocka-Jarosz, Beata Tobiasz-Adamczyk, Grzegorz Lis, Urszula Jedynak-Wąsowicz, Jacek J. Pietrzyk, Joanna Lange, Marek Kulus, Ewa Świebocka, Maciej Kaczmarski, Teresa Małaczyńska, Barbara Klajna-Kraluk, Anna Bręborowicz, Zdzisława Kycler. Theoretical validity and reliability of Vespide Quality of Life Questionnaire in Polish adolescents with Hymenoptera venom allergy. Postępy Dermatologii i Alergologii 2012.

Założyciel Sekcji – Prof. Marek Jutel – 2007

Zarząd Sekcji w kadencji 2021-2024:
Przewodniczący – Prof. Krzysztof Kowal
Sekretarz – Prof. Radosław Gawlik
Członkowie Zarządu: Prof. Andrzej Emeryk, Prof. Maciej Kupczyk, Dr hab. Ewa Świebocka, Dr n. med. Krzysztof Kłos
Członek honorowy: Prof. Marek Jutel

Zarząd Sekcji w kadencji 2019-2021:
Przewodniczący – Prof. Krzysztof Kowal
Sekretarz – Prof. Radosław Gawlik
Członkowie Zarządu: Prof. Andrzej Emeryk, Prof. Maciej Kupczyk, Dr hab. Ewa Cichocka-Jarosz, Prof. Marek Jutel

Zarząd Sekcji w kadencji 2015-2018:
Przewodniczący – Dr hab. Ewa Cichocka-Jarosz
Sekretarz – Prof. Krzysztof Kowal
Członkowie Zarządu: Prof. Radosław Gawlik, Prof. Andrzej Emeryk, Prof. Maciej Kupczyk

Zarząd Sekcji w kadencji 2012-2015:
Przewodniczący – Dr hab. Ewa Cichocka-Jarosz
Wiceprzewodniczący – prof. Andrzej Emeryk
Sekretarz – Dr hab. Krzysztof Kowal
Członkowie Zarządu: Dr hab. Radosław Gawlik, Dr hab. Maciej Kupczyk

Zarząd Sekcji w kadencjach 2007-2009 oraz 2009-2012:
Przewodniczący – Prof. Marek Jutel
Wiceprzewodniczący – Prof. Magdalena Czarnecka-Operacz
Sekretarz – Dr hab. Ewa Cichocka-Jarosz

Sekcja Immunoterapii Polskiego Towarzystwa Alergologicznego liczy 38 czynnych członków.

Osoby zainteresowane dołączeniem do Sekcji prosimy o kontakt na adres email: kowalkmd@umb.edu.pl

Aktualne kierunki programowe:

 1. Kontynuacja wcześniej rozpoczętych zadań:
  1. Immunoterapia alergenowa u pacjentów z innymi schorzeniami uwarunkowanymi immunologicznie.
  2. Optymalna szczepionka (standaryzacja alergenu, adiuwanty, droga podania).
  3. Schematy immunoterapii (szybkie, przyspieszone, przedsezonowo czy całorocznie?)
 2. Kontynuacja prac o charakterze długofalowym:
  1. ogólnopolski program monitorowania działań ubocznych w przebiegu swoistej immunoterapii
  2. monitorowanie jakości życia u dzieci (i ich rodziców) uczulonych na jad owadów błonkoskrzydłych
  3. porównanie jakości życia u chorych odczulanych podjęzykowo vs podskórnie
  4. Forum Konsultacyjne/ Grupa Dyskusyjna/ Blog trudnych przypadków, w tym problematyka alergii poliwalentnej
 3. Nowe propozycje:
  1. Program agitacji w centrach decydenckich za szerszą dostępnością swoistej immunoterapii oraz uznaniem jej za procedurę, poparty analizą farmakoekonomiczną SIT po patronatem Pani Prof. Kariny Janz-Różyk.
  2. Opracowanie certyfikatów dla lekarzy, którzy zdobyli umiejętności w procedurach alergologicznych pod patronatem Sekcji Immunoterapii PTA (np.certyfikat z zakresu spirometrii).

Dotychczasowe osiągnięcia w pracy Sekcji Immunoterapii PTA:
Spotkania Sekcji :
6.01.2007 – Warszawa – spotkanie założycielskie z przekształceniem Grupy Zainteresowanych Immunoterapią w Sekcję Immunoterapii – frekwencja 42 osoby
22.06.2007 – wspólne spotkanie z Sekcją Pediatryczną PTA, Łódź podczas VIII Konferencji Alergia Astma Immunologia – frekwencja 80 osób
4.01.2008 – Warszawa – frekwencja 42 osoby
10.01.2009 – Warszawa – frekwencja 42 osoby
09.01.2010 – Warszawa – frekwencja 50 osób
29.10.2011 – Warszawa – frekwencja 33 osoby
21.01.2012 – wspólne spotkanie z Sekcją Pediatryczną PTA, Warszawa – frekwencja 33 osoby, w tym 24 osoby będące członkami Sekcji, oraz 9 osób będących członkami PTA, które zgłosiły akces na nowego członka Sekcji Immunoterapii uzyskując zgodę Przewodniczącego Sekcji.
14.09.2012 – zebranie sprawozdawczo-wyborcze podczas XI Kongresu PTA, Ossa, frekwencja – 28 osób, w tym 25 będących czynnymi członkami Sekcji.
12.01.2013 – Warszawa – frekwencja 46 członków Sekcji. Sprawozdanie z zebrania Sekcji.
11.01.2014 – Warszawa – frekwencja 51 członków Sekcji. Sprawozdanie z zebrania Sekcji.
09.01.2016 – Warszawa – frekwencja 135 osób. Sprawozdanie z zebrania Sekcji.
14.01.2017 – Warszawa  Plan spotkania.
13.01.2018 – Warszawa Plan spotkania.
 

Dotychczasowe kierunki programowe i ich realizacja:

 1. Stanowisko ekspertów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego nt immunoterapii podjęzykowej (prof. B. Rogala, Prof. M. Jutel)
 2. Ogólnopolski program monitorowania działań ubocznych w przebiegu swoistej immunoterapii (prof. Z. Sergiejko)
 3. Wieloośrodkowe badania nad jakością życia dzieci (i ich rodziców) uczulonych na jad owadów błonkoskrzydłych (Dr E. Cichocka-Jarosz, Dr J. Lange, Dr E. Świebocka, Dr T. Małaczyńska, Prof. A. Bręborowicz, Dr Zdzisława Kycler)
 4. Wieloośrodkowe badanie ankietowe zgodności postępowania diagnostyczno-terapeutycznego ze standardami międzynarodowymi w przypadku dorosłych i dzieci uczulonych na jad owadów
 5. Program opieki nad chorymi z nadwrażliwością na jad owadów błonkoskrzydłych (Dr E. Cichocka-Jarosz, Dr J. Lange, Doc. M. Nittner-Marszalska, Doc. G. Lis www.pta.med.pl)
 6. Aktualizacja wytycznych dotyczących swoistej immunoterapii (SIT)
  1. Opracowano Stanowisko Sekcji Immunoterapii PTA nt immunoterapii podjęzykowej. Prezentacja w ramach Sesji Sekcji Immunoterapii podczas XI Kongresu PTA w Ossie, przygotowanie do druku w czasopiśmie Alergia Astma Immunologia
  2. We współpracy z Sekcją Pediatryczną PTA opracowano Stanowisko Sekcji nt immunoterapii w alergii pokarmowej. Prezentacja w ramach Sesji Sekcji Immunoterapii podczas XI Kongresu PTA w Ossie, przygotowanie do druku w czasopiśmie Alergia Astma Immunologia
 7. Opracowano uniwersalne formularze „Zgody Pacjenta” i „Informacji dla Pacjenta” (Dr Paweł Gonerko)
 8. Kontynuowano wcześniej rozpoczęte badania wieloośrodkowe nad jakością życia u młodzieży, dzieci (i ich rodziców) uczulonych na jad owadów błonkoskrzydłych. Wyniki prac opublikowano w dwóch czasopismach z IF. (Dr Ewa Cichocka-Jarosz)
 9. Kontynuowano wcześniej rozpoczęty ogólnopolski program monitorowania działań ubocznych w przebiegu swoistej immunoterapii (Prof. Z. Sergiejko)
 10. Dr M. Bartkowiak-Emeryk – porównanie jakości życia u chorych odczulanych podjęzykowo vs podskórnie
 11. Dr M. Arcimowicz – problematyka alergii poliwalentnej
 12. Dr M. Arcimowicz – Forum Konsultacyjne/ Grupa Dyskusyjna/ Blog trudnych przypadków

Wykłady

 1. Ingemann Lars (Allergopharma Joachim Ganzer KG) Immunoterapia dziś i jutro z perspektywy wytwórców szczepionek alergenowych. Immunotherapy today and tomorrow – manufacturer’s view.
 2. Prof. J. Kleine – Tebbe – Depot and adjuvant’s substances and their effect on
  clinical efficacy and convenience of SIT
 3. Perspektywy rozwoju swoistej immunoterapii (SIT) z punktu widzenia producentów szczepionek – Dr Lars Ingemann
 4. Farmakoekonomika swoistej immunoterapii (SIT) w polskich warunkach – Prof. Karina Jahnz-Różyk
 5. Porównanie jakości życia u chorych odczulanych podjęzykowo vs podskórnie – Dr Małgorzata Bartkowiak-Emeryk
 6. Diagnostyka i immunoterapia na jad owadów błonkoskrzydłych (VIT) w ośrodkach alergologii dorosłych i dzieci w Polsce – jak wygląda w praktyce zgodność z międzynarodowymi wytycznymi? – Dr Ewa Cichocka-Jarosz
 7. Aktualizacja polskich wytycznych dotyczących swoistej immunoterapii (SIT) – Prof. Marek Jutel, Dr Ewa Cichocka-Jarosz, Dr Paweł Gonerko
 8. Optymalna szczepionka (standaryzacja alergenu, adiuwanty, droga podania). Wykład wprowadzający i moderowanie dyskusji: Dr hab. K. Kowal
 9. Schematy immunoterapii (szybkie, przyspieszone, przedsezonowo czy całorocznie?) Wykład wprowadzający i moderowanie dyskusji: Dr hab. R. Gawlik
 10. Immunoterapia alergenowa u pacjentów z innymi schorzeniami uwarunkowanymi immunologicznie. Wykład wprowadzający i moderowanie dyskusji: Prof. M. Jutel
 11. Immunoterapia w alergii pokarmowej – mity i fakty. Prof. Andrzej Emeryk.
 12. Korzyści z wykonywania testu aktywacji bazofilów (BAT) w kwalifikacji do immunoterapii swoistej. Doc. Ewa Czarnobilska.
 13. Sesja pytanie/odpowiedź – spotkanie z prawnikiem Dr med. Justyną Zajdel, Zakład Prawa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Dyskusje warsztatowe

 1. Prof. W. Silny – Quo vadis dermatitis atopica?
 2. Prof. M. Czarnecka-Operacz – Aktualna pozycja immunoterapii swoistej w leczeniu atopowego zapalenia skóry.
 3. Prof. B. Rogala – Kompleksy immunologiczne w przebiegu immunoterapii swoistej – skala problemu
 4. Prof. P. Kuna – Immunoterapia przedsezonowo czy całoroczna w alergii pyłkowej?
 5. Optymalna szczepionka (standaryzacja alergenu, adiuwanty, droga podania).
 6. Schematy immunoterapii (szybkie, przyspieszone, przedsezonowo czy całorocznie?)
 7. Immunoterapia alergenowa u pacjentów z innymi schorzeniami uwarunkowanymi immunologicznie.
 8. Grupa robocza opracowująca aktualne Stanowisko nt. immunoterapii podjęzykowej SLIT (przewodniczący Prof. Marek Jutel).
 9. Grupa robocza opracowująca aktualne Stanowisko nt. immunoterapii w alergii pokarmowej (przewodniczący Prof. Andrzej Emeryk).
 10. Grupa robocza opracowująca aktualne Stanowisko nt przydatności BAT (test aktywacji bazofilów) w kwalifikacji do swoistej immunoterapii i jej monitorowaniu (koordynator Doc. Ewa Czarnobilska).

Prezentacje prac kongresowych

 1. Prof. P. Kuna: Immunoterapia w uczuleniu na pleśnie u dzieci (WAO)
 2. Dr Żukowski S. – Ocena skuteczności immunoterapii swoistej u pacjentów z alergicznym nieżytem nosa uczulonych na pyłki brzozy.
 3. Cichocka-Jarosz E, Brzyski P, Rogatko I, Świebocka E, Lange J, Bręborowicz A, Kycler Z, Lis G, Pietrzyk JJ. High level bsT could predict SSR during VIT in children. Genewa, Kongres EAACI 2012, sesja plakatowa
 4. Lange J, Cichocka-Jarosz E, Świebocka E, Zagórska W, Grzela K, Kulus M, Pietrzyk JJ, Kaczmarski M. Bezpieczeństwo swoistej immunoterapii z zastosowaniem schematu ultra-rush w uczuleniu na jad owadów błonkoskrzydłych u dzieci – obserwacje wieloośrodkowe. XI Kongres PTA, Ossa, sesja plakatowa.

Prace opublikowane w ramach działalności Sekcji Immunoterapii PTA

 1. Cichocka-Jarosz E., Brzyski P., Bodzenta-Łukaszyk A., Chełmińska M., Dąbrowski A., Gawlik R, Grycmacher-Łatwo V., Jahnz-Różyk K., Jedynak-Wąsowicz U., Jutel M., Kowalski ML., Kruszewski J., Kuna P., Kwaśniewski A., Lis G., Nittner-Marszalska M., Pałgan K., Pietrzyk JJ., Pulka G., Stobiecki M., Trębas-Pietraś E., Zakrzewska M., Zaryczański J.: Diagnostyka i immunoterapia alergii na jad owadów błonkoskrzydłych (VIT) w ośrodkach alergologii dla dorosłych w Polsce – jak wygląda w praktyce zgodność z międzynarodowymi wytycznymi? Alergologia Immunologia 2009, 6 (3): 86-89
 2. Cichocka-Jarosz E., Brzyski P., Lis G., Jedynak-Wąsowicz U., Pietrzyk JJ., Lange J., Małaczyńska T., Klajna-Kraluk B., Świebocka E., Bręborowicz A., Kycler Z., Pietraszek-Mamcarz J., Poszwiński A., Gąszczyk G.: Diagnostyka i immunoterapia alergii na jad owadów błonkoskrzydłych (VIT) w ośrodkach alergologii dziecięcej w Polsce – jak wygląda w praktyce zgodność z międzynarodowymi wytycznymi? Przegląd Lekarski 2010
 3. Cichocka-Jarosz E., Lange J., Nittner-Marszalska M., Lis G.: Program opieki nad chorymi z nadwrażliwością na jad owadów błonkoskrzydłych – aktualizacja 2010 www.pta.med.pl
 4. Cichocka-Jarosz E., Brzyski P., Świebocka E., Lange J., Tobiasz-Adamczyk B., Lis G., Jedynak-Wąsowicz U., Kulus M., Kaczmarski M., Małaczyńska T., Klajna-Kraluk B., Bręborowicz A., Kycler Z., Pietrzyk J.J. Health-related quality of life in Polish adolescents with Hymenoptera venom allergy treated with venom immunotherapy. Archives of Medical Science – praca zaakceptowana do druku w maju 2012
 5. Piotr Brzyski, Ewa Cichocka-Jarosz, Beata Tobiasz-Adamczyk, Grzegorz Lis, Urszula Jedynak-Wąsowicz, Jacek J. Pietrzyk, Joanna Lange, Marek Kulus, Ewa Świebocka, Maciej Kaczmarski, Teresa Małaczyńska, Barbara Klajna-Kraluk, Anna Bręborowicz, Zdzisława Kycler. Theoretical validity and reliability of Vespide Quality of Life Questionnaire in Polish adolescents with Hymenoptera venom allergy. Postępy Dermatologii i Alergologii 2012.