Zarząd Sekcji:

Przewodniczący: Dr n. med. Piotr Rapiejko

Z-ca Przewodniczącego: Prof. Krzysztof Buczyłko
Z-ca Przewodniczącego: Dr hab. Agnieszka Lipiec
Sekretarz: Dr hab. Edyta Krzych-Fałta


Do pobrania:

Sprawozdanie z działalności sekcji laryngologicznej w latach 2015-2018

Sprawozdanie z działaności sekcji laryngologicznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego za okres 2012 do 2015 (plik .DOCX)


Sprawozdanie z działaności sekcji laryngologicznej

Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

za okres 2009 do 2012

W okresie ostatnich 3 lat zarząd sekcji pracował w składzie:

Przewodniczący: dr med. Piotr Rapiejko

Z-ca przewodniczącego: prof. dr hab. med. Krzysztof Buczyłko

Sekretarz: dr med. Magda Arcimowicz.

Członkowie Zarządu: Prof. dr hab. med. Bolesław Samoliński, Prof. dr hab. med. Andrzej Emeryk

Podczas I Spotkania Sekcji Laryngologicznej PTA w kadencji 2009-2012, które odbyło się dniu 09.10.2009 r. w Bydgoszczy, po Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Sekcji ustalono wstępny program i kierunki działania Sekcji w nowej kadencji.

W 2010 roku opracowane przez członków Sekcji Laryngologicznej PTA Standardy Donosowych Prób Prowokacyjnych z Alergenem zostały opublikowane w numerze 2/2010 czasopisma Postępy Dermatologii i Alergologii (2010; XXVII, 3) i rozesłane do wszystkich członków PTA.

Z inicjatywy prof. Bolesława Samolińskiego, Sekcja Laryngologiczna postanowiła opracować Polskie Standardy Leczenia Nieżytów Nosa (PoSLeNN). W tym celu powołano zespół ekspertów i grupę roboczą ds. opracowania PoSLeNN. Ustalono harmonogram działań grupy ekspertów i grupy roboczej. Początkowo prace nad opracowaniem standardów przebiegały szybko, jednak z uwagi na opublikowanie w międzyczasie przez międzynarodowe grupy robocze 2 ważnych dokumentów dotyczących leczenia nieżytów nosa (EPOS i ARIA 2010) zdecydowano o konieczności stworzenia dokumentów, które będą uwzględniały zmiany wprowadzone przez w/w stanowiska międzynarodowe.

W kwietniu 2010 z inicjatywy Sekcji Laryngologicznej i konsultanta krajowego w dziedzinie otorynolaryngologii zorganizowano w Warszawie konferencję poświęconą zmianom w schematach diagnostycznych i terapeutycznych dotyczących zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych. W konferencji uczestniczyło ponad 300 laryngologów, w tym większość kierowników klinik i ordynatorów oddziałów laryngologicznych. Spotkanie miało charakter roboczy, przeanalizowano najważniejsze zmiany w diagnostyce zapaleń błony śluzowej nosa i zatok przynosowych (rezygnacja z powszechnego wykonywania przeglądowych zdjęć rtg, zwiększenie znaczenia badań endoskopowych jam nosa) i terapii (kluczowa rola donosowych glikokortykosteroidów w leczeniu alergicznych i niealergicznych zapaleń błony śluzowej nosa i zatok przynosowych oraz ograniczenie rutynowego stosowania w takich przypadkach antybiotykoterapii).

Zmiany wprowadzone w dokumencie EPOS w zakresie podejścia do zagadnienia zapaleń błony śluzowej nosa i zatok przynosowych były tak istotne, a jednocześnie uwzględniały większość zmian jakie planowała wprowadzić SL iż wpłynęło to na czasowe zawieszenie prac nad Polskimi Standardami Leczenia Nieżytów Nosa. Członkowie SL aktywnie włączyli się w promowanie w środowisku lekarzy alergologów i lekarzy rodzinnych wprowadzania nowych zaleceń dotyczących diagnostyki i leczenia zapaleń błony śluzowej nosa i zatok przynosowych współdziałając ściśle z autorami dokumentu EPOS.

Jednym z elementów współpracy była wizyta w Polsce współtwórcy EPOS dr Joachima Mullola i jego udział w konferencji prasowej i sympozjum naukowym promującym nowoczesne podejście do zagadnień chorób nosa i zatok przynosowych. Dr J. Mullol aktywnie uczestniczył też w sesji rynologicznej współorganizowanej przez SL PTA, która odbyła się w czasie II Zjazdu Otolaryngologów Wojskowych w Dębe k/Warszawy.

Pod auspicjami SL PTA zostało zorganizowane 18 IX 2010 roku w Dobieszkowie k/ Łodzi XXVI Ogólnopolskie Sympozjum Szkoleniowe i Warsztaty Alergologiczne: „Astma a alergiczny nieżyt nosa. Rola prowokacji donosowych” (przewodniczący komitetu organizacyjnego i naukowego prof. Krzysztof Buczyłko).

W latach 2011 i 2012 członkowie Sekcji Laryngologicznej włączyli się bardzo aktywnie w szkolenia mające na celu rozpowszechnienie wśród lekarzy alergologów i lekarzy rodzinnych stanowisk zawartych w dokumencie ARIA 2010. Wskazanie w dokumencie ARIA 2010 kluczowej roli dn GKS w leczeniu alergicznych nieżytów nosa oraz zalecenie skrócenia czasu stosowania objawowych leków wpływających na drożność nosa było zgodne ze stanowiskiem grypy roboczej PoSLeNN. Grupa robocza PoSLeNN dysponuje obecnie praktycznie gotowym dokumentem i oczekiwała jedynie na opublikowanie zapowiadanego na 2012 roku nowego dokumentu EPOS 2012. Obecnie gdy ten dokument jest już dostępny wydaje się, że do końca 2012 roku będzie możliwe zamknięcie prac na Polskimi Standardami Leczenia Nieżytów Nosa, uwzględniającymi zarówno zalecenie międzynarodowych grup ekspertów, ale i nasze lokalne uwarunkowania. Spotkanie Panelu Ekspertów PoSLeNN 2012 przewidziane jest na godzinę 8.00 w dniu 15 IX 2012. W roku 2012 członkowie Zarządu SL odbyli też kilkadziesiąt spotkań z lekarzami w różnych częściach kraju, poświęconych zagrożeniom jakie wprowadza dla nich nowa ustawa refundacyjna oraz nowe umowy narzucone przez NFZ.

Przewodniczący Sekcji Laryngologicznej PTA

Dr med. Piotr Rapiejko

Zarząd Sekcji:

Przewodniczący: Dr n. med. Piotr Rapiejko

Z-ca Przewodniczącego: Prof. Krzysztof Buczyłko
Z-ca Przewodniczącego: Dr hab. Agnieszka Lipiec
Sekretarz: Dr hab. Edyta Krzych-Fałta


Do pobrania:

Sprawozdanie z działalności sekcji laryngologicznej w latach 2015-2018

Sprawozdanie z działaności sekcji laryngologicznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego za okres 2012 do 2015 (plik .DOCX)


Sprawozdanie z działaności sekcji laryngologicznej

Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

za okres 2009 do 2012

W okresie ostatnich 3 lat zarząd sekcji pracował w składzie:

Przewodniczący: dr med. Piotr Rapiejko

Z-ca przewodniczącego: prof. dr hab. med. Krzysztof Buczyłko

Sekretarz: dr med. Magda Arcimowicz.

Członkowie Zarządu: Prof. dr hab. med. Bolesław Samoliński, Prof. dr hab. med. Andrzej Emeryk

Podczas I Spotkania Sekcji Laryngologicznej PTA w kadencji 2009-2012, które odbyło się dniu 09.10.2009 r. w Bydgoszczy, po Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Sekcji ustalono wstępny program i kierunki działania Sekcji w nowej kadencji.

W 2010 roku opracowane przez członków Sekcji Laryngologicznej PTA Standardy Donosowych Prób Prowokacyjnych z Alergenem zostały opublikowane w numerze 2/2010 czasopisma Postępy Dermatologii i Alergologii (2010; XXVII, 3) i rozesłane do wszystkich członków PTA.

Z inicjatywy prof. Bolesława Samolińskiego, Sekcja Laryngologiczna postanowiła opracować Polskie Standardy Leczenia Nieżytów Nosa (PoSLeNN). W tym celu powołano zespół ekspertów i grupę roboczą ds. opracowania PoSLeNN. Ustalono harmonogram działań grupy ekspertów i grupy roboczej. Początkowo prace nad opracowaniem standardów przebiegały szybko, jednak z uwagi na opublikowanie w międzyczasie przez międzynarodowe grupy robocze 2 ważnych dokumentów dotyczących leczenia nieżytów nosa (EPOS i ARIA 2010) zdecydowano o konieczności stworzenia dokumentów, które będą uwzględniały zmiany wprowadzone przez w/w stanowiska międzynarodowe.

W kwietniu 2010 z inicjatywy Sekcji Laryngologicznej i konsultanta krajowego w dziedzinie otorynolaryngologii zorganizowano w Warszawie konferencję poświęconą zmianom w schematach diagnostycznych i terapeutycznych dotyczących zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych. W konferencji uczestniczyło ponad 300 laryngologów, w tym większość kierowników klinik i ordynatorów oddziałów laryngologicznych. Spotkanie miało charakter roboczy, przeanalizowano najważniejsze zmiany w diagnostyce zapaleń błony śluzowej nosa i zatok przynosowych (rezygnacja z powszechnego wykonywania przeglądowych zdjęć rtg, zwiększenie znaczenia badań endoskopowych jam nosa) i terapii (kluczowa rola donosowych glikokortykosteroidów w leczeniu alergicznych i niealergicznych zapaleń błony śluzowej nosa i zatok przynosowych oraz ograniczenie rutynowego stosowania w takich przypadkach antybiotykoterapii).

Zmiany wprowadzone w dokumencie EPOS w zakresie podejścia do zagadnienia zapaleń błony śluzowej nosa i zatok przynosowych były tak istotne, a jednocześnie uwzględniały większość zmian jakie planowała wprowadzić SL iż wpłynęło to na czasowe zawieszenie prac nad Polskimi Standardami Leczenia Nieżytów Nosa. Członkowie SL aktywnie włączyli się w promowanie w środowisku lekarzy alergologów i lekarzy rodzinnych wprowadzania nowych zaleceń dotyczących diagnostyki i leczenia zapaleń błony śluzowej nosa i zatok przynosowych współdziałając ściśle z autorami dokumentu EPOS.

Jednym z elementów współpracy była wizyta w Polsce współtwórcy EPOS dr Joachima Mullola i jego udział w konferencji prasowej i sympozjum naukowym promującym nowoczesne podejście do zagadnień chorób nosa i zatok przynosowych. Dr J. Mullol aktywnie uczestniczył też w sesji rynologicznej współorganizowanej przez SL PTA, która odbyła się w czasie II Zjazdu Otolaryngologów Wojskowych w Dębe k/Warszawy.

Pod auspicjami SL PTA zostało zorganizowane 18 IX 2010 roku w Dobieszkowie k/ Łodzi XXVI Ogólnopolskie Sympozjum Szkoleniowe i Warsztaty Alergologiczne: „Astma a alergiczny nieżyt nosa. Rola prowokacji donosowych” (przewodniczący komitetu organizacyjnego i naukowego prof. Krzysztof Buczyłko).

W latach 2011 i 2012 członkowie Sekcji Laryngologicznej włączyli się bardzo aktywnie w szkolenia mające na celu rozpowszechnienie wśród lekarzy alergologów i lekarzy rodzinnych stanowisk zawartych w dokumencie ARIA 2010. Wskazanie w dokumencie ARIA 2010 kluczowej roli dn GKS w leczeniu alergicznych nieżytów nosa oraz zalecenie skrócenia czasu stosowania objawowych leków wpływających na drożność nosa było zgodne ze stanowiskiem grypy roboczej PoSLeNN. Grupa robocza PoSLeNN dysponuje obecnie praktycznie gotowym dokumentem i oczekiwała jedynie na opublikowanie zapowiadanego na 2012 roku nowego dokumentu EPOS 2012. Obecnie gdy ten dokument jest już dostępny wydaje się, że do końca 2012 roku będzie możliwe zamknięcie prac na Polskimi Standardami Leczenia Nieżytów Nosa, uwzględniającymi zarówno zalecenie międzynarodowych grup ekspertów, ale i nasze lokalne uwarunkowania. Spotkanie Panelu Ekspertów PoSLeNN 2012 przewidziane jest na godzinę 8.00 w dniu 15 IX 2012. W roku 2012 członkowie Zarządu SL odbyli też kilkadziesiąt spotkań z lekarzami w różnych częściach kraju, poświęconych zagrożeniom jakie wprowadza dla nich nowa ustawa refundacyjna oraz nowe umowy narzucone przez NFZ.

Przewodniczący Sekcji Laryngologicznej PTA

Dr med. Piotr Rapiejko