Zarząd Sekcji:

Przewodniczący: Lek. Piotr Łacwik
Wiceprzewodniczący: Lek. Marcelina Koćwin
Sekretarz: lek. Grzegorz Kardas
Członek Zarządu: lek. Marcelina Przemęcka
Członek Zarządu: lek. Karina Gojny


Sekcja została powołana 29 września 2005 roku. Obecnie liczy ok. 35 członków.

Celem działania Sekcji jest:

  1. Rozpropagowanie wiedzy alergologicznej wśród młodych lekarzy.
  2. Promowanie badań naukowych prowadzonych przez młodych członków PTA.
  3. Szkolenie w zakresie metodologii prowadzenie prac naukowych, sposobu prezentacji wyników badań.
  4. Wymiana doświadczeń i rozwój współpracy z Stowarzyszeniami Młodych Alergologów z innych krajów.
  5. Promocja współpracy ze Studenckimi Alergologicznymi Kołami Naukowymi.

Dotychczasowa działalność:

Podczas IX Zjazdu PTA w Wiśle w 2006 roku Sekcja Młodych Alergologów zorganizowała sesję edukacyjną obejmującą tematykę istotną dla osób rozpoczynających działalność naukową: przygotowanie prezentacji, zdobywanie funduszy na badania naukowe itp.
W roku 2008 Sekcja Młodych Alergologów planuje zorganizowanie podobnej sesji edukacyjnej połączonej ze spotkaniem członków. Tym razem tematyka sesji obejmować będzie planowanie badań naukowych oraz interpretację statystyczną ich wyników.

Członkostwo w Sekcji Młodych Alergologów:

Członkiem Sekcji może zostać każdy członek Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, który nie ukończył 35 roku życia. Opłata członkowska Polskiego Towarzystwa Alergologicznego dla osób poniżej 35 r. życia wynosi 25 PLN rocznie.


Kontakt z Sekcją Młodych: mlodzi@pta.med.pl


Aktualności:

Zapraszamy na Naszą nową stronę pod adresem: http://mlodzi.pta.med.pl

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Członków Sekcji Młodych – Mikołajki 2018

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Członków Sekcji Młodych Alergologów PTA w dniu 11.09.2015 roku w Bydgoszczy

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Członków Sekcji Młodych Alergologów PTA w dniu 14.09.2012 roku w Ossie

Zarząd Sekcji:

Przewodniczący: Lek. Piotr Łacwik
Wiceprzewodniczący: Lek. Marcelina Koćwin
Sekretarz: lek. Grzegorz Kardas
Członek Zarządu: lek. Marcelina Przemęcka
Członek Zarządu: lek. Karina Gojny


Sekcja została powołana 29 września 2005 roku. Obecnie liczy ok. 35 członków.

Celem działania Sekcji jest:

  1. Rozpropagowanie wiedzy alergologicznej wśród młodych lekarzy.
  2. Promowanie badań naukowych prowadzonych przez młodych członków PTA.
  3. Szkolenie w zakresie metodologii prowadzenie prac naukowych, sposobu prezentacji wyników badań.
  4. Wymiana doświadczeń i rozwój współpracy z Stowarzyszeniami Młodych Alergologów z innych krajów.
  5. Promocja współpracy ze Studenckimi Alergologicznymi Kołami Naukowymi.

Dotychczasowa działalność:

Podczas IX Zjazdu PTA w Wiśle w 2006 roku Sekcja Młodych Alergologów zorganizowała sesję edukacyjną obejmującą tematykę istotną dla osób rozpoczynających działalność naukową: przygotowanie prezentacji, zdobywanie funduszy na badania naukowe itp.
W roku 2008 Sekcja Młodych Alergologów planuje zorganizowanie podobnej sesji edukacyjnej połączonej ze spotkaniem członków. Tym razem tematyka sesji obejmować będzie planowanie badań naukowych oraz interpretację statystyczną ich wyników.

Członkostwo w Sekcji Młodych Alergologów:

Członkiem Sekcji może zostać każdy członek Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, który nie ukończył 35 roku życia. Opłata członkowska Polskiego Towarzystwa Alergologicznego dla osób poniżej 35 r. życia wynosi 25 PLN rocznie.


Kontakt z Sekcją Młodych: mlodzi@pta.med.pl


Aktualności:

Zapraszamy na Naszą nową stronę pod adresem: http://mlodzi.pta.med.pl

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Członków Sekcji Młodych – Mikołajki 2018

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Członków Sekcji Młodych Alergologów PTA w dniu 11.09.2015 roku w Bydgoszczy

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Członków Sekcji Młodych Alergologów PTA w dniu 14.09.2012 roku w Ossie