Zarząd Sekcji:

Przewodniczący: Prof. dr hab. n.med. Andrzej Emeryk
Wiceprzewodniczący: Dr. hab. n. med. Ewa Świebocka
Sekretarz: Lek. med. Anna Bodajko-Grochowska
Członek Zarządu: Prof. dr hab. n.med. Henryk Mazurek


Do pobrania

Sprawozdanie z działalności Sekcji Pediatrycznej PTA w latach 2015-2018

Sprawozdanie z działalności Sekcji Pediatrycznej PTA w latach 2012-2015


Liczba Członków Sekcji – ok. 140 osób

Program Sekcji Pediatrycznej PTA na lata 2009-2012

Podczas I Spotkania Sekcji Pediatrycznej PTA w kadencji 2009-2012, które odbyło się dniu 09.10.2009 r. w Bydgoszczy, po Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Sekcji ustalono wstępny program i kierunki działania Sekcji w nowej kadencji.

Nowy Zarząd Sekcji podjął decyzję o kontynuacji dotychczasowych nie zakończonych inicjatyw, takich jak:

 1. Wieloośrodkowe badanie ankietowe zgodności postępowania diagnostyczno-terapeutycznego ze standardami międzynarodowymi w przypadku dorosłych i dzieci uczulonych na jad owadów.
 2. Program opieki nad chorymi z nadwrażliwością na jad owadów błonkoskrzydłych.
 3. Program opieki nad dzieckiem chorym na astmę i choroby alergiczne w szkołach.
 4. Wdrożenie programu Alergia Astma i Anafilaksja w szkole.
 5. Kontynuacja badań wieloośrodkowych dotyczących grupy dzieci uczulonych na jad owadów.

Sekcja planuje także nowe działania:

 1. Opracowanie i wydanie monografii dotyczącej obturacji oskrzeli u dzieci.
 2. Opracowanie i wydanie monografii na temat alergicznego nieżytu nosa u dzieci.
 3. Ustalanie propozycji programowych na krajowe konferencje alergologiczne, pulmonologiczne i pediatryczne oraz aktywny udział (wykłady, warsztaty) członków sekcji w największych konferencjach alergologicznych w kraju i za granicą (EAACI, ERS, AAACI).
 4. Współpraca z Sekcją Pediatryczną EAACI w zakresie profilaktyki anafilaksji u dzieci (program dla szkół) oraz z Sekcją Immunoterapii chorych uczulonych na jady owadów EAACI.
 5. Współpraca Sekcją Rynologiczną (Laryngologiczną) PTA w sprawie opracowania polskiego konsensusu diagnostyczno-terapeutycznego dotyczącego nieżytów nosa.

Zarząd Sekcji jest otwarty na wszelkie propozycje dotyczące przeprowadzenia wieloośrodkowych badań w dziedzinie alergologii dziecięcej oraz nowych programów edukacyjnych dla lekarzy POZ i pediatrów.

Plan Spotkań w 2008 roku:

 • II Konferencja Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Alergologicznego – Wisła kwiecień 2008
 • XV Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe „Postępy w Alergologii i Pneumonologii”, Kraków, listopad 2008

Plan działalności na rok 2008:

 1. Zgłaszanie propozycji Sesji w czasie ogólnopolskich konferencji i zjazdów naukowo-szkoleniowych:
  1. II Konferencja Szkoleniowa PTA – Wisła, kwiecień 2008
  2. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc – Katowice, wrzesień 2008
 2. Upowszechnienie projektu postępowania w przypadku nadwrażliwości na jad owadów błonkoskrzydłych.
 3. Przygotowanie pakietu dokumentacji służącej wymianie informacji pomiędzy specjalistyczną opieką alergologiczną a szkołą.
 4. Przygotowanie Szkolnego Planu Postępowania w Astmie i Chorobach Alergicznych (z uwzględnieniem anafilaksji).

Wydarzenia roku 2007:

 • przygotowanie stanowiska Sekcji dotyczącego postępowania w astmie u dzieci:
  Anna Bręborowicz, Andrzej Emeryk, Marek Kulus, Ryszard Kurzawa, Grzegorz Lis, Henryk Mazurek, Iwona Stelmach:
  Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w astmie oskrzelowej u dzieci – Stanowisko Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.
  Astma Alergia Immunologia 2007, 12, 129-141,
 • praca nad projektem zasad postępowania w przypadku nadwrażliwości na jad owadów błonkoskrzydłych oraz projektu współpracy wieloośrodkowej w tej dziedzinie,
 • wykład na XXIX Zjeździe Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego: Ewa Cichocka-Jarosz, Anna Bręborowicz: Alergia na jad owadów błonkoskrzydłych u dzieci, Klinika Pediatryczna 2007, 15, 34-39,
 • Ewa Cichocka-Jarosz, Anna Bręborowicz: Uczulenie na jad pszczoły,
 • Pediatria po Dyplomie 2007, 11, nr 2, 116-125,
 • Podjęcie w tej dziedzinie współpracy z Sekcją Immunoterapii PTA.

Zarząd Sekcji:

Przewodniczący: Prof. dr hab. n.med. Andrzej Emeryk
Wiceprzewodniczący: Dr. hab. n. med. Ewa Świebocka
Sekretarz: Lek. med. Anna Bodajko-Grochowska
Członek Zarządu: Prof. dr hab. n.med. Henryk Mazurek


Do pobrania

Sprawozdanie z działalności Sekcji Pediatrycznej PTA w latach 2015-2018

Sprawozdanie z działalności Sekcji Pediatrycznej PTA w latach 2012-2015


Liczba Członków Sekcji – ok. 140 osób

Program Sekcji Pediatrycznej PTA na lata 2009-2012

Podczas I Spotkania Sekcji Pediatrycznej PTA w kadencji 2009-2012, które odbyło się dniu 09.10.2009 r. w Bydgoszczy, po Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Sekcji ustalono wstępny program i kierunki działania Sekcji w nowej kadencji.

Nowy Zarząd Sekcji podjął decyzję o kontynuacji dotychczasowych nie zakończonych inicjatyw, takich jak:

 1. Wieloośrodkowe badanie ankietowe zgodności postępowania diagnostyczno-terapeutycznego ze standardami międzynarodowymi w przypadku dorosłych i dzieci uczulonych na jad owadów.
 2. Program opieki nad chorymi z nadwrażliwością na jad owadów błonkoskrzydłych.
 3. Program opieki nad dzieckiem chorym na astmę i choroby alergiczne w szkołach.
 4. Wdrożenie programu Alergia Astma i Anafilaksja w szkole.
 5. Kontynuacja badań wieloośrodkowych dotyczących grupy dzieci uczulonych na jad owadów.

Sekcja planuje także nowe działania:

 1. Opracowanie i wydanie monografii dotyczącej obturacji oskrzeli u dzieci.
 2. Opracowanie i wydanie monografii na temat alergicznego nieżytu nosa u dzieci.
 3. Ustalanie propozycji programowych na krajowe konferencje alergologiczne, pulmonologiczne i pediatryczne oraz aktywny udział (wykłady, warsztaty) członków sekcji w największych konferencjach alergologicznych w kraju i za granicą (EAACI, ERS, AAACI).
 4. Współpraca z Sekcją Pediatryczną EAACI w zakresie profilaktyki anafilaksji u dzieci (program dla szkół) oraz z Sekcją Immunoterapii chorych uczulonych na jady owadów EAACI.
 5. Współpraca Sekcją Rynologiczną (Laryngologiczną) PTA w sprawie opracowania polskiego konsensusu diagnostyczno-terapeutycznego dotyczącego nieżytów nosa.

Zarząd Sekcji jest otwarty na wszelkie propozycje dotyczące przeprowadzenia wieloośrodkowych badań w dziedzinie alergologii dziecięcej oraz nowych programów edukacyjnych dla lekarzy POZ i pediatrów.

Plan Spotkań w 2008 roku:

 • II Konferencja Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Alergologicznego – Wisła kwiecień 2008
 • XV Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe „Postępy w Alergologii i Pneumonologii”, Kraków, listopad 2008

Plan działalności na rok 2008:

 1. Zgłaszanie propozycji Sesji w czasie ogólnopolskich konferencji i zjazdów naukowo-szkoleniowych:
  1. II Konferencja Szkoleniowa PTA – Wisła, kwiecień 2008
  2. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc – Katowice, wrzesień 2008
 2. Upowszechnienie projektu postępowania w przypadku nadwrażliwości na jad owadów błonkoskrzydłych.
 3. Przygotowanie pakietu dokumentacji służącej wymianie informacji pomiędzy specjalistyczną opieką alergologiczną a szkołą.
 4. Przygotowanie Szkolnego Planu Postępowania w Astmie i Chorobach Alergicznych (z uwzględnieniem anafilaksji).

Wydarzenia roku 2007:

 • przygotowanie stanowiska Sekcji dotyczącego postępowania w astmie u dzieci:
  Anna Bręborowicz, Andrzej Emeryk, Marek Kulus, Ryszard Kurzawa, Grzegorz Lis, Henryk Mazurek, Iwona Stelmach:
  Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w astmie oskrzelowej u dzieci – Stanowisko Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.
  Astma Alergia Immunologia 2007, 12, 129-141,
 • praca nad projektem zasad postępowania w przypadku nadwrażliwości na jad owadów błonkoskrzydłych oraz projektu współpracy wieloośrodkowej w tej dziedzinie,
 • wykład na XXIX Zjeździe Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego: Ewa Cichocka-Jarosz, Anna Bręborowicz: Alergia na jad owadów błonkoskrzydłych u dzieci, Klinika Pediatryczna 2007, 15, 34-39,
 • Ewa Cichocka-Jarosz, Anna Bręborowicz: Uczulenie na jad pszczoły,
 • Pediatria po Dyplomie 2007, 11, nr 2, 116-125,
 • Podjęcie w tej dziedzinie współpracy z Sekcją Immunoterapii PTA.