Zarząd Sekcji:

Przewodnicząca: Dr n. med. Anna Groblewska
Wiceprzewodnicząca: Dr hab. n. med. Krystyna Stencel-Gabriel
Sekretarz: Dr Anna Stencel-Kuźniacka
Członkowie Zarządu: Dr hab. n. med. Marta Chełmińska, Dr n. med. Ewa Pisarczyk-Bogacka, Dr n. med. Ewa Mrukwa-Kominek


Sprawozdanie Sekcji Okulistycznej PTA – zebranie sprawozdawczo wyborcze 29-09-2018

Sprawozdanie-z-działalności-sekcji-okulistycznej-w-latach-2015-2018.pdf

Sprawozdanie z działalności Sekcji Okulistycznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego w latach 2012-2015

Sprawozdanie z zebrania sprawozdawczo-wyborczego Sekcji Okulistycznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego – XII Międzynarodowy Kongres PTA, Bydgoszcz 2015


Sekcja okulistyczna powstała w 2003 roku z inicjatywy prof. M. Kowalskiego, ówczesnego prezydenta PTA. Pierwszą przewodniczącą sekcji była Ewa Bogacka, wybrana przez zarząd PTA w 2003 roku, a następnie utrzymana na stanowisku przez członków sekcji w dwukrotnych wyborach w 2004 i 2005 roku. Od 2009 do 2012 roku przewodniczącą sekcji była Anna Groblewska a w latach 2012-2018 Marta Chełmińska.

Pierwsze spotkanie sekcji odbyło się w Łodzi w 2004 roku, gdzie wybrano członków zarządu sekcji oraz ustalono program badań na najbliższe lata pod nadzorem merytorycznym czterech konsultantów: ds. dermatologii, ds. laryngologii, ds. pediatrii oraz ds. immunologii.

W listopadzie 2007 roku udało się zorganizować pierwszą wspólną konferencję obu sekcji: okulistycznej PTA i alergologicznej PTO, na której wystąpili członkowie zarządów obu towarzystw naukowych oraz zaprezentowano dotychczasowe osiągnięcia organizacyjne i naukowe obu sekcji.

Zakładano i nadal kontynuowana jest myśl, że sekcja ma tworzyć wspólną platformę do interdyscyplinarnych badań chorób alergicznych oczu oraz popularyzować wiedzę na ten temat w środowisku medycznym.

Członkowie sekcji okulistycznej PTA brali i biorą  aktywny udział w corocznych Konferencjach PTA i PTO oraz innych konferencjach naukowych, prowadzili również praktyczne warsztaty dla okulistów i alergologów.

Od roku 2005 członkowie sekcji biorą czynny udział w corocznych Międzynarodowych Konferencjach Naukowych „Czerwone Oko” odbywających się w Warszawie.

Przewodniczące sekcji były autorkami programów edukacyjnych Polsatu i TVN o alergii narządu wzroku. Ponadto członkowie sekcji opublikowali kilkadziesiąt artykułów w czasopismach medycznych oraz wiele rozdziałów poświęconych alergii oczu w wydawnictwach książkowych.

Stanowisko grupy ekspertów PTA i PTO w sprawie diagnostyki i leczenia alergicznych chorób narządu wzroku (plik PDF, 504KB)

Zarząd Sekcji:

Przewodnicząca: Dr n. med. Anna Groblewska
Wiceprzewodnicząca: Dr hab. n. med. Krystyna Stencel-Gabriel
Sekretarz: Dr Anna Stencel-Kuźniacka
Członkowie Zarządu: Dr hab. n. med. Marta Chełmińska, Dr n. med. Ewa Pisarczyk-Bogacka, Dr n. med. Ewa Mrukwa-Kominek


Sprawozdanie Sekcji Okulistycznej PTA – zebranie sprawozdawczo wyborcze 29-09-2018

Sprawozdanie-z-działalności-sekcji-okulistycznej-w-latach-2015-2018.pdf

Sprawozdanie z działalności Sekcji Okulistycznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego w latach 2012-2015

Sprawozdanie z zebrania sprawozdawczo-wyborczego Sekcji Okulistycznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego – XII Międzynarodowy Kongres PTA, Bydgoszcz 2015


Sekcja okulistyczna powstała w 2003 roku z inicjatywy prof. M. Kowalskiego, ówczesnego prezydenta PTA. Pierwszą przewodniczącą sekcji była Ewa Bogacka, wybrana przez zarząd PTA w 2003 roku, a następnie utrzymana na stanowisku przez członków sekcji w dwukrotnych wyborach w 2004 i 2005 roku. Od 2009 do 2012 roku przewodniczącą sekcji była Anna Groblewska a w latach 2012-2018 Marta Chełmińska.

Pierwsze spotkanie sekcji odbyło się w Łodzi w 2004 roku, gdzie wybrano członków zarządu sekcji oraz ustalono program badań na najbliższe lata pod nadzorem merytorycznym czterech konsultantów: ds. dermatologii, ds. laryngologii, ds. pediatrii oraz ds. immunologii.

W listopadzie 2007 roku udało się zorganizować pierwszą wspólną konferencję obu sekcji: okulistycznej PTA i alergologicznej PTO, na której wystąpili członkowie zarządów obu towarzystw naukowych oraz zaprezentowano dotychczasowe osiągnięcia organizacyjne i naukowe obu sekcji.

Zakładano i nadal kontynuowana jest myśl, że sekcja ma tworzyć wspólną platformę do interdyscyplinarnych badań chorób alergicznych oczu oraz popularyzować wiedzę na ten temat w środowisku medycznym.

Członkowie sekcji okulistycznej PTA brali i biorą  aktywny udział w corocznych Konferencjach PTA i PTO oraz innych konferencjach naukowych, prowadzili również praktyczne warsztaty dla okulistów i alergologów.

Od roku 2005 członkowie sekcji biorą czynny udział w corocznych Międzynarodowych Konferencjach Naukowych „Czerwone Oko” odbywających się w Warszawie.

Przewodniczące sekcji były autorkami programów edukacyjnych Polsatu i TVN o alergii narządu wzroku. Ponadto członkowie sekcji opublikowali kilkadziesiąt artykułów w czasopismach medycznych oraz wiele rozdziałów poświęconych alergii oczu w wydawnictwach książkowych.

Stanowisko grupy ekspertów PTA i PTO w sprawie diagnostyki i leczenia alergicznych chorób narządu wzroku (plik PDF, 504KB)