Czynniki wywołujące astmę

  • Alergeny (roztocza kurzu domowego, grzyby pleśniowe, sierści zwierząt, pyłki traw, zbóż, drzew, chwastów, pokarmy)
  • Czynniki zawodowe (środki chemiczne, alergeny związki organiczne, w tym sierść zwierząt)
  • Częste infekcje dróg oddechowych

Czynniki zaostrzające przebieg choroby

  • Czynniki drażniące (dym tytoniowy, intensywne zapachy, dymy, zanieczyszczenia powietrza);
  • Czynniki fizyczne (śmiech, płacz, wysiłek, zimne powietrze);
  • Zakażenia dróg oddechowych;
  • Czynniki emocjonalne;
  • Leki (beta – blokery, niesterydowe leki przeciwzapalne);
  • Inne (ciąża, menopauza, nadczynność tarczycy).

W leczeniu astmy, oprócz poprawnego stosowania leków, kluczowe jest dokładne ustalenie czynników zaostrzających przebieg choroby i, w miarę możliwości, ich eliminacja. Może to objąć unikanie kontaktu z alergenem, zmianę środowiska pracy w przypadku kontaktu z substancjami drażniącymi, modyfikację leczenia chorób współistniejących, czy ograniczenie ekspozycji na dym tytoniowy. Poszukiwanie czynników wpływających na przebieg choroby i potencjalnych metod ich eliminacji stanowi jeden z najważniejszych aspektów współpracy lekarz-pacjent w leczeniu astmy.