Rozwijająca się pandemia COVID-19 zmieniła i wciąż zmienia wiele aspektów codziennej praktyki klinicznej, również alergologów. Kolejne obostrzenia i zalecenia mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa istotnie wpływają na opiekę nad wszystkimi chorymi i konieczne są nowe, wprowadzane na bieżąco rozwiązania, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa zarówno pacjentów i lekarzy.

W sekcji poświęconej doniesieniom na temat COVID-19 stworzonej na stronie wydawnictwa JACI: In Practice znajdziemy publikację dotyczącą awaryjnych środków znajdujących zastosowanie w praktyce alergologicznej w czasach pandemii. Autorzy przeanalizowali w niej szczegółowo aspekty rozpoznawania, prewencji, czy postępowania z chorymi w zależności od ryzyka zakażenia. Największą uwagę poświęcono jednak aspektowi zdalnej opieki nad chorymi, która również w Polsce jest obecnie bardzo dynamicznie wdrażana. W artykule omówiono jej zastosowanie w każdej z najczęstszych chorób alergicznych, oferując rekomendacje zdalnej opieki w astmie, alergicznym nieżycie nosa, alergiach pokarmowych, alergiach na leki, chorobach skóry i niedoborach odporności.

Przykład wprowadzenia rozwiązań telemedycznych w praktyce możemy znaleźć w kolejnym artykule, opublikowanym w The Journal of Allergy and Clinical Immunology, opisującym doświadczenia i aktualne funkcjonowanie kliniki i oddziału alergologii. Znajdziemy w nim krótkie omówienie zastosowania telemedycyny zarówno w opiece nad chorymi, ale i w szkoleniu specjalistów, badaniach naukowych i klinicznych. W kolejnej publikacji możemy poznać wyniki pierwszego badania analizującego wpływ zdalnej opieki na jakość życia pacjentów ze zmiennym pospolitym niedoborem odporności w trakcie pandemii COVID-19, przeprowadzone we włoskim ośrodku.

Zachęcamy do regularnego odwiedzania strony Polskiego Towarzystwa Alergologicznego poświęconej COVID-19, na której zebrane są sprawdzone źródła aktualnych informacji na temat koronawirusa SARS-COV-2.

COVID-19: Pandemic Contingency Planning for the Allergy and Immunology Clinic

Telemedicine in the Era of COVID-19

Running a virtual allergy division and training program in the time of COVID-19 pandemic

Health-Related-Quality of Life in Common Variable Immunodeficiency Italian patients switched to remote assistance during the COVID-19 pandemic