Artykuł EAACI dla Członków PTA

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z artykułem Scaling up Strategies of the Chronic Respiratory Disease Programme, opublikowanym w czasopismach EAACI (Allergy, PAI - Pediatric Allergy and Immunology oraz CTA - Clinical and Translational Allergy). Europejska Akademia Alergologii i Immunologii Klinicznej udostępniła ten artykuł dla wszystkich Członków PTA. Do pobrania: CTA Paper Scaling up Strategies of the Chronic

Badanie Epidemiologia pokrzywki w Polsce – najważniejsze wyniki

Pokrzywka (urticaria) jest często rozpoznawaną jednostką chorobową, charakteryzującą się znaczną heterogennością etiopatogenetyczną. Stanowi to podstawę do podziału pokrzywki na poszczególne jej typy oraz podtypy. Cechuje ją nagłe pojawianie się zmian skórnych określanych jako bąble pokrzywkowe, którym w 40% przypadków towarzyszą objawy obrzęku naczynioruchowego (1; 2). Z klinicznego punktu widzenia przewlekła postać pokrzywki stanowi szczególnie trudny