Z życia PTA

Punkty Ministerstwa dla “Alergologi Polskiej”

Szanowni Państwo. Z radością zawiadamiam, że czasopismo Polskiego Towarzystwa Alergologicznego Alergologia Polska – Polish Journal of Allergology znalazło się w wykazie czasopism MNiSzW z punktacją - 20 punktów. Pragnę podziękować wszystkim naszym Autorom, Recenzentom, Członkom Redakcji oraz Zarządowi PTA i Wydawcy. Bez Państwa aktywności sukces naszego czasopisma nie byłby możliwy. Rafał Pawliczak  Redaktor Naczelny  Alergologii

10 najlepszych wykładów XI Konferencji Szkoleniowej PTA

Pod uwagę wzięte zostały tylko wykłady dla których podano co najmniej 20 ocen z różnych urządzeń . W przypadku wysyłania wielu ocen na dany wykład z danego urządzenia (np. telefonu) pod uwagę brana była ocena będąca medianą wysłanych ocen. Kolejno podano numer sesji, temat wykładu, wykładowcę, ocenę średnią, liczbę otrzymanych ocen, liczbę ocen

Wyniki konkursów o nagrodę im. prof. B. Romańskiego oraz im. prof. M. Obtułowicza – 2018

Uprzejmie informujemy, że zakończyła się już procedura konkursowa o nagrodę Polskiego Towarzystwa Alergologicznego im. prof. B. Romańskiego oraz im. prof. M. Obtułowicza. Nagrodę PTA im. prof. M. Obtułowicza za najlepszą pracę doktorską w dziedzinie alergologii zdobył Paweł Dubiela W konkursie o nagrodę PTA im. prof. B. Romańskiego za najlepszą pracę oryginalną w dziedzinie alergologii zdobyła Dominika

Zdobądź grant na Kongres EAACI 2019 w Lizbonie!

Zdobądź grant na Kongres EAACI 2019 w Lizbonie! W związku ze zbliżającym się Kongresem EAACI, Polskie Towarzystwo Alergologiczne przygotowało grant szkoleniowy dla młodych Członków Towarzystwa. WARUNKI OGÓLNE 1. O grant na Kongres EAACI w 2019 roku mogą ubiegać się Członkowie Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, którzy nie ukończyli 35. roku życia i są Członkami Sekcji Młodych PTA

Gościem Specjalnym XI Konferencji Szkoleniowej PTA będzie prof. Luis Caraballo ze Światowej Organizacji Alergii

Miło nam poinformować, że Gościem Specjalnym XI Konferencji Szkoleniowej PTA będzie prof. Luis Caraballo ze Światowej Organizacji Alergii. Prof. Luis Caraballo wygłosi wykład “Testing the allergenic activity and clinical impact of house dust mite allergens” w dniu 9 maja, w sesji plenarnej o godz. 9.00-10.30. Więcej o Konferencji Szkoleniowej PTA na https://konferencja2019.szkoleniapta.pl/

Spotkanie National Allergy Societies EAACI

12 stycznia w Monachium odbyło się spotkanie Przewodniczących europejskich towarzystw alergologicznych zrzeszonych w National Allergy Societies EAACI. W spotkaniu brał także udział Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego – prof. Marek Kulus. Tematyka spotkania dotyczyła bieżących aktywności EAACI, współpracy między EAACI a krajowymi towarzystwami alergologicznymi, EAACI Dual Membership oraz statusu specjalizacji alergologicznej w różnych krajach

Grant naukowo-badawczy PTA

Grant naukowo-badawczy PTA na lata 2018-2021 w wysokości 25.000 zł. został przyznany dla dr n. med. Natalii Uklei-Sokołowskiej na projekt badawczy:  "ZASTOSOWANIE DIAGNOSTYKI MOLEKULARNEJ U PACJENTÓW Z OBJAWAMI ALERGII NA ROZTOCZA KURZU DOMOWEGO I KREWETKI" Serdecznie gratulujemy!

Zwycięzca Sesji Najlepsi z Najlepszych

Uprzejmie informujemy, iż Sesję Najlepsi z Najlepszych wygrała Pani Anna Michalak z pracą „Wpływ lipopolisacharydu, enterotoksyny gronkowcowej typu A oraz ludzkiego wirusa paragrypy typu 3 na uwalnianie IL -10, IL-17A i katelicydyny LL-37 przez limfocyty krwi obwodowej w odniesieniu do apoptozy.”   Serdecznie gratulujemy.

Nowe władze PTA kadencji 2018-2021

Miło nam poinformować, że 26 września Walne Zgromadzenie Delegatów wybrało nowe władze Polskiego Towarzystwa Alergologicznego w kadencji 2018-2021. Prezydentem Elektem został prof. Maciej Kupczyk, zaś skład nowego Zarządu Głównego Towarzystwa przedstawia się następująco: prof. Marek Kulus - Prezydent prof. Maciej Kupczyk - Prezydent Elekt prof. Zbigniew Bartuzi - Prezydent kadencji 2015-2018 prof. Magdalena Czarnecka-Operacz

22 kwietnia 2020 roku spotykamy się na XII Konferencji Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, która odbywa się pod hasłem „Alergologia w laboratorium, klinice i gabinecie”.

X