Mija szósty dzień, od kiedy Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła pandemię nowego koronawirusa SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19. Niespodziewane tempo rozprzestrzeniania się choroby stawia ogromne wyzwanie systemowi opieki zdrowotnej na każdym szczeblu. Pacjenci z chorobami alergicznymi układu oddechowego są w grupie narażonych na ciężki przebieg choroby, dlatego wiedza na temat postępowania jest szczególnie istotna z perspektywy alergologii.

Badania nad CoVid-19 są obecnie priorytetem naukowców na całym świecie, jednak znalezienie rzetelnych informacji na temat wirusa i choroby, którą wywołuje jest obecnie utrudnione. Ogromną liczbę nowych informacji, publikacji i opracowań naukowych komplikują liczne plotki, nieprawdziwe wiadomości i pseudonaukowe doniesienia. Ze względu na codziennie rozwijające się i aktualizowane wytyczne i zalecenia, rekomendujemy regularne korzystanie z informacji wyłącznie ze sprawdzonych, wiarygodnych źródeł.

Poniżej prezentujemy listę polecanych serwisów internetowych, gdzie regularnie publikowane są rzetelne informacje na temat trwającej pandemii.

Obecnie szczególną uwagę zwracają anglojęzyczne źródła. Światowa Organizacja zdrowia, New England Journal of Medicine i wydawnictwo Elsevier stworzyły dedykowane serwisy poświęcone aspektom prewencji, rozpoznawania i leczenia COVID-19. Ponadto zarówno Europejska, jak i Amerykańska Agencja Kontroli i Prewencji regularnie publikują aktualne informacje i rekomendacje.

Serwis UpToDate stworzył listę zebranych międzynarodowych i lokalnych wytycznych dotyczących koronawirusa, którą regularnie aktualizuje. Amerykańska Akademia Alergii, Astmy i Immunologii również stworzyła serwis poświęcony opiece nad alergikami w czasie pandemii COVID-19.

Strony polskojęzyczne:

Główny inspektorat sanitarny- aktualności
https://gis.gov.pl/kategoria/a…

Strona oficjalnej rządowej kampanii społecznej na temat COVID-19
https://www.gov.pl/web/koronaw…

Aktualne komunikaty Ministerstwa Zdrowia
https://www.gov.pl/web/zdrowie…

Aktualności centrali Narodowego Funduszu Zdrowia
https://www.nfz.gov.pl/aktualn…

Strony angielskojęzyczne:

Amerykańska Akademia Alergii, Astmy i Immunologii- Materiały dla specjalistów alergologii i immunologii w trakcie pandemii COVID-19:
https://education.aaaai.org/re…

New England Journal of Medicine- Sekcja publikacji poświęconych COVID-19
https://www.nejm.org/coronavir…

Elsevier: Novel Coronavirus Information Center​
https://www.elsevier.com/conne…

World Health Organization- Coronavirus
https://www.who.int/emergencie…

Światowa Organizacja Zdrowia- darmowy kurs online leczenia ciężkich zaburzeń oddychania, z uwzględnieniem postępowania w COVID-19
https://openwho.org/courses/se…

UpToDate- lista linków do światowych wytycznych dot. COVID-19
https://www.uptodate.com/conte…

Center for Disease Control and Prevention
https://www.cdc.gov/coronaviru…

European Centre for Disease Prevention and Control
https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus…

Wiley Library- Najnowsze artykuły dot. COVID-19
https://novel-coronavirus.onlinelibrary.wiley.com/