Wstępną i najpopularniejszą metodą rozpoznania alergii są testy skórne. Przeprowadza je się poprzez nałożenie na skórę badanego roztworu z zawartością alergenu. Po nakłuciu skóry pacjenta roztwór wchodzi w reakcję z tkankami organizmu. Efekt w postaci bąbla daje podejrzenie, ale nie pewność istnienia alergii. Istnienie bąbla o średnicy powyżej 3 mm oznacza obecność przeciwciał swoistych dla danego alergenu. Testy skórne są szczególnie przydatne przy badaniu uczuleń na alergeny wziewne, natomiast ich zastosowanie w przypadku alergii pokarmowych ma mniejszą wartość.

Innym środkiem pozwalającym na wykrycie alergii jest badanie krwi chorego w celu wykrycia wysokości stężenia IgE. Wynik przekraczający normy stanowi podejrzenie istnienia alergii.

Wykrywanie alergii pokarmowych – zwłaszcza u dzieci – następuje w drodze diety eliminacyjnej. Z codziennego menu usuwa się odpowiednio kolejne produkty i obserwuje efekty. Brak reakcji alergicznej po usunięciu z diety danego pokarmu, świadczy o alergicznym wpływie tego pokarmu na chorego.

Rozpoznanie astmy polega przede wszystkim na przeprowadzeniu i analizie wyników spirometrii. Wartości parametrów – zwłaszcza FEV1 – niższe od standardowych, mogą świadczyć o istnieniu astmy.

Każdą z powyższych metod rozpoznawania chorób alergicznych poprzedza wywiad lekarski, gdzie lekarz zdobywa informacje na temat dotychczasowych objawów w kontakcie z podejrzanym alergenem, częstotliwości i dolegliwości objawów, ewentualnych innych chorób towarzyszących oraz występowania chorób alergicznych wśród rodziny. Wywiad lekarski jest także podstawą rozpoznania astmy.

Biuro PTA

22 kwietnia 2020 roku spotykamy się na XII Konferencji Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, która odbywa się pod hasłem „Alergologia w laboratorium, klinice i gabinecie”.

X