W dniach 14-19 września 2020 r. pod patronatem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego odbędzie się już 11. edycja Dni Spirometrii. W tym roku hasło tego wydarzenia brzmi „Bezpieczna spirometria w dobie pandemii”.

 W ramach dotychczasowych edycji wykonano 65 000 badań spirometrycznych, podczas których ujawniono blisko 11 500 obturacji. Większość przebadanych osób weszło na dalszą ścieżkę diagnostyczną w celu postawienia właściwej diagnozy rozpoznania choroby obturacyjnej, astmy lub POChP.

Jednak aktualna sytuacja pandemiczna wymaga nowej formy Dni Spirometrii, podczas których promowane będą zasady bezpiecznej spirometrii zgodnie z zaleceniami ERS/ATS, a także PTA. Organizatorzy będą zachęcać pacjentów do wykonania badania w procedurze telemedycznej.

Do udziału w Dniach Spirometrii zaproszone są zainteresowanie placówki medyczne i gabinety lekarskie.

Więcej o Dniach Spirometrii na www.astma-alergia-pochp.pl/component/content/article/15-aktualnoci/272-pandemia?Itemid=188