Historia PTA

I Konferencja PTA

II Konferencja PTA

Konferencja ECAP 2008

I Kliniczne Forum Ekspertów

Światowy Dzień Astmy 2009

Warsztaty dla rodziców

X Kongres PTA

WAC 2009

III Konferencja PTA

II Kliniczne Forum Ekspertów

IV Konferencja PTA

EAACI Congress 2011

EAACI Summer School 2011

WAC 2011

III Kliniczne Forum Ekspertów PTA

EAACI 2012 Geneva

Ostatnie zebranie ZG 2009-12

XI Kongres PTA

WISC 2012

IV Kliniczne Forum Ekspertów

EAACI Skin Allergy 2014

KFEEŚW 2014

GARD 2015