President
Prof. Marek Kulus
Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, WUM
Vice-president
Prof. Magdalena Czarnecka–Operacz
Katedra i Klinika Dermatologii, UM w Poznaniu
President 2015-2018
Prof. Zbigniew Bartuzi
Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych, UMK
President-elect
Prof. Maciej Kupczyk
Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, UM w Łodzi
Secretary
Prof. Henryk Mazurek
Treasurer
Dr Izabela Kupryś-Lipińska
Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, UM w Łodzi
Member of the Board
Dr hab. Marta Chełmińska
Member of the Board
Prof. Ewa Czarnobilska
Member of the Board
Dr Piotr Dąbrowiecki
Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii WIM
Member of the Board
Prof. Marek Kowalski
Member of the Board
Prof. Jerzy Kruszewski
Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii, WIM
Member of the Board
Prof. Piotr Kuna
Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, UM w Łodzi
Member of the Board
Prof. Marcin Moniuszko
Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych UM w Białymstoku
Member of the Board
Dr Piotr Rapiejko
Klinika Otolaryngologii WIM, Ośrodek Badania Alergenów Środowiskowych, Warszawa
Member of the Board
Prof. Barbara Rogala
Klinika Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej, ŚUM
Member of the Board
Prof. Bolesław Samoliński
Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii, WUM

22 kwietnia 2020 roku spotykamy się na XII Konferencji Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, która odbywa się pod hasłem „Alergologia w laboratorium, klinice i gabinecie”.

X