Article EAACI for members of the PSA

We encourage to read the article Scaling up Strategies of Chronic Respiratory Disease Programme published in Allergy, Pediatric Allergy and Immunology (PAI) and Clincal  and Translaton Allergy (CTA). European Academy Of Allergy and Clinical Immunology shared this article to all members of PSA . Download: CTA Paper Scaling up Strategies of the Chronic Respiratory Disease Programme

Research Epidemiology urticaria in Poland – the most important results

Pokrzywka (urticaria) jest często rozpoznawaną jednostką chorobową, charakteryzującą się znaczną heterogennością etiopatogenetyczną. Stanowi to podstawę do podziału pokrzywki na poszczególne jej typy oraz podtypy. Cechuje ją nagłe pojawianie się zmian skórnych określanych jako bąble pokrzywkowe, którym w 40% przypadków towarzyszą objawy obrzęku naczynioruchowego (1; 2). Z klinicznego punktu widzenia przewlekła postać pokrzywki stanowi szczególnie trudny