Miło nam poinformować, że do drugiego etapu konkursu na grant naukowo-badawczy PTA zostały zakwalifikowane projekty następujących autorów:

  • Ewa Alska          
  • Mateusz Gawrysiak       
  • Kamil Grubczak
  • Grzegorz Kardas             
  • Aleksandra Likońska

W II etapie zakwalifikowane osoby przedstawią w trakcie XIV Międzynarodowego Kongresu PTA założenia swojego projektu badawczego.

Wśród przedstawionych 5 aplikacji, Komisja wybierze jeden zwycięski projekt, który otrzyma grant naukowo-badawczy PTA w wysokości 25 000 zł.

Więcej o Kongresie na https://kongres2021.pta.med.pl