Zapraszamy do udziału w International Severe Asthma Forum organizowanym przez EAACI, które odbędzie się w sobotę 17 kwietnia 2021 r. w formule on-line. ISAF Digital 2021 ma na celu zgromadzenie naukowców i klinicystów o szerokim doświadczeniu, od młodych naukowców oraz lekarzy po liderów i autorytety medyczne na spotkaniu poświęconym szerokim aspektom ciężkiej astmy. Program spotkania ma na celu zachęcanie do współpracy naukowej i ułatwianie przekładania nowych odkryć na praktykę kliniczną z korzyścią dla pacjentów z astmą ciężką.

Szczególnie polecamy Joint Session PTA-EAACI, która odbędzie się 17 kwietnia o godz. 15.00 – eksperci Towarzystwa przedstawią w jej trakcie polskie doświadczenia w diagnostyce i leczeniu astmy ciężkiej, z uwzględnieniem terapii biologicznej.

Zapraszamy do udziału w International Severe Asthma Forum!

Program naukowy ISAF – www.eaaci.org/focused-meetings/isaf-digital-2021/scientific-programme.
Rejestracja dla uczestników – www.eaaci.org/focused-meetings/isaf-digital-2021/registration.