W związku z szerzącą się informacją o zagrożeniu radioaktywnym z Czarnobyla, wynikającym z pożaru lasów tego regionu informujemy, iż eksperci z Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WUM dokonali analizy sytuacji, która potwierdziła, że nie ma zagrożenia radioaktywnego.

Wynika to z następujących faktów:

  • Sarkofag elektrowni w Czarnobylu w żaden sposób nie jest zagrożony, gdyż pożar go nie dotyczy, a jednocześnie poziom zabezpieczeń uniemożliwia naruszenie struktury tego sarkofagu przez ogień.
  • Płonące lasy mogą spowodować podniesienie pyłu radioaktywnego z płonącej ściółki, jednak analizy wskazują, iż taka sytuacja nie ma miejsca i poziom skażenia radioaktywnego w chmurze dymu nie różni się istotnie od normalnego tła.
  • Badania na terenie Polski, szczególnie w regionie południowego wschodu (w tym kierunku zmierza chmura pyłowa, a więc na zachód od Czarnobyla) również wskazują na brak zagrożenia.

Powyższe dane oparte są o informacje zawarte w Komunikacie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w sprawie sytuacji radiacyjnej na terenie Polski w związku z pożarami lasów w Strefie Wykluczenia wokół Czarnobylskiej oraz Komunikacie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w związku z pytaniami o przyjmowanie preparatów z stabilnym jodem, a także eksperckich wypowiedziach pracowników Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego – m.in. prof. Krzysztofa Szamałka, który był sekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska oraz Naczelnym Ekologiem Kraju.

Do pobrania:

Komunikat Prezesa PAA w sprawie sytuacji radiacyjnej.pdf

Komunikat Prezesa PAA w związku z pytaniami o przyjmowanie preparatów z stabilnym jodem.pdf