Uprzejmie informujemy, że zakończyła się już procedura konkursowa o nagrodę Polskiego Towarzystwa Alergologicznego im. prof. B. Romańskiego oraz im. prof. M. Obtułowicza.

Nagrodę PTA im. prof. M. Obtułowicza za najlepszą pracę doktorską w dziedzinie alergologii zdobyła dr n. med. Anna Zaleska.

W konkursie o nagrodę PTA im. prof. B. Romańskiego za najlepszą pracę oryginalną w dziedzinie alergologii zdobyła dr n. med. Paulina Kleniewska .

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do systematycznego odwiedzania strony internetowej PTA, gdzie będziemy publikować informacje o kolejnych konkursach organizowanych przez Towarzystwo.

 

Laureaci poprzednich Konkursów o nagrodę im. prof. M. Obtułowicza i im prof. B. Romańskiego:

Rok 2019

Nagroda im. prof. M. Obtułowicza – dr n. med. Dominika Polak
Nagroda im. prof. B. Romańskiego – dr n. med. Paweł Dubiela

Rok 2018

Nagroda im. prof. M. Obtułowicza – dr n. med. Paweł Dubiela
Nagroda im. prof. B. Romańskiego – dr n. med. Dominika Polak

Rok 2017

Nagroda im. prof. M. Obtułowicza – dr n. med. Natalia Ukleja-Sokołowska
Nagroda im. prof. B. Romańskiego – dr n. med. Paweł Dubiela

Rok 2016

Nagroda im. prof. M. Obtułowicza – dr n. med. Ewa Pniewska-Dawidczyk
Nagroda im. prof. B. Romańskiego – dr n. med. Joanna Wieczfińska

Rok 2015

Nagroda im. prof. M. Obtułowicza – nie przyznano
Nagroda im. prof. B. Romańskiego – nie przyznano

Rok 2014

Nagroda im. prof. M. Obtułowicza – dr n. o zdr. Aneta Tomaszewska
Nagroda im. prof. B. Romańskiego – dr n. med. Damian Tworek