Zarząd Główny powołał dwie nowe Sekcje Problemowe Polskiego Towarzystwa Alergologicznego:

  • Sekcja „Sport a astma i alergia” (przekształcona z Grupy Zainteresowań),
  • Sekcja „Anafilaksja, alergia na jady owadów, mastocytoza”.

Wybór władz i określenie programów działania obu Sekcji nastąpi podczas zebrań, które odbędą się w trybie on-line. Będziemy o nich informować wkrótce w newsletterze oraz na stronie PTA.

Jednocześnie zachęcamy do skorzystania z formularza wyboru Sekcji Problemowej dostępnego w Strefie Członkowskiej na stronie PTA – https://www.pta.med.pl/iump-login/. Przypominamy, że Członek PTA może należeć maksymalnie do 2 Sekcji Problemowych.