Zarząd Główny powołał dwie nowe Sekcje Problemowe Polskiego Towarzystwa Alergologicznego:

  • Sekcja Terapii Biologicznej,
  • Sekcja Mikrobiom, infekcje a alergia.

Wybór władz i określenie programów działania obu Sekcji nastąpi na najbliższej stacjonarnej Konferencji PTA.

Zarówno pierwsza jak i druga Sekcja, mają już osiągniecia naukowe i publikacyjne:

  • pod kierownictwem prof. Barbary Rogali Sekcja Terapii Biologicznej opublikowała na łamach „Alergologii Polskiej” wytyczne pt. „Terapia biologiczna astmy – stanowisko Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (PTA) i Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc (PTChP)”,
  • pod kierownictwem dr hab. Macieja Chałubińskiego Sekcja Mikrobiom, infekcje, a alergia przygotowała „Stanowisko grupy ekspertów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego w sprawie postępowania u chorych na astmę i choroby alergiczne w okresie pandemii SARS-CoV-2”, które również zostało opublikowane w „Alergologii Polskiej”, a także w Strefie wiedzy EAACI nt. COVID-19.

Publikacje są dostępne on-line w „Alergologii Polskiej” – https://www.termedia.pl/Czasopismo/Alergologia_Polska_Polish_Journal_of_Allergology-123