Niniejszym informujemy, że Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Alergologicznego powołał Oddział Świętokrzyski, który został wydzielony z Oddziału Śląskiego i terytorialnym zasięgiem obejmuje województwo świętokrzyskie.

W związku z tym Członków PTA, którzy znajdują się na terenie funkcjonowania nowego Oddziału i chcieliby do niego przynależeć, zapraszamy do aktualizacji swojego profilu w bazie Członków PTA. Jest on dostępny po zalogowaniu na stronie PTA – https://www.pta.med.pl/iump-login/. Wszyscy Członkowie, którzy deklarują chęć pozostania w swoich dotychczasowych Oddziałach Regionalnych nie muszą dokonywać żadnych aktualizacji.

Ze względu na zbliżające się zebrania sprawozdawczo-wyborcze w Oddziałach Regionalnych, a także Walne Zgromadzenie Delegatów, zachęcamy wszystkich Członków PTA do skorzystania ze swojego profilu na stronie Towarzystwa (link w powyższym akapicie) – sprawdzenia poprawności danych osobowych i kontaktowych, płatności składek czy przynależności do Sekcji Problemowych PTA.