Polskie Towarzystwo Alergologiczne zostało powołane w trakcie Konferencji Członków Założycieli PTA w dniu 15 listopada 1982 roku w Bydgoszczy. Spotkaniu przewodniczył prof. B. Romański. Za najistotniejszy cel prawidłowego działania Towarzystwa Członkowie uznali fakt współpracy internistów, pediatrów, dermatologów oraz laryngologów w dziedzinie alergologii. Postanowili, że plan działania Towarzystwa oraz jego aktywności powinny uwzględniać specyfikacje tych właśnie specjalności. I tak też jest do dziś. PTA zrzesza grono specjalistów wielu specjalności i dlatego odnosi sukcesy w swoich działaniach na gruncie naukowo – badawczym jak również edukacyjnym.


Najważniejsze wydarzenia w historii PTA:

 • 15 listopad 1982 r. – Konferencja Założycielska; Powstanie Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.
 • 29 wrzesień 1983 r. – udział w Kongresie EAACI w Rzymie; rozpoczęcie współpracy z EAACI.
 • 20 maj 1985 r. – PTA zostaje przyjęte na członka zrzeszenia Polskich Towarzystw Medycznych.
 • styczeń 1986 r. – istnieje już 10 oddziałów wojewódzkich PTA: białostocki, bydgoski, gdański, krakowski, lubelski, łódzki, poznański, śląski, warszawski, wrocławski. PTA zrzesza 432 członków.
 • 17 maj 1989 r. – PTA po raz pierwszy bierze udział w Kongresie Interasma w Pradze.
 • 25 czerwiec 2004 r. – PTA powołuję w ramach swojego Towarzystwa Sekcję Dermatologiczną PTA.
 • 29 wrzesień 2005 r. – powstaje Sekcja Młodych Alergologów PTA.
 • 10-13 maja 2006 r. – IX Międzynarodowy Kongres PTA w Wiśle.

2007

 • 20 styczeń 2007 r. – rozpoczyna się pierwszy cykl spotkań w ramach nowopowstałej Podyplomowej Szkoły PTA.
 • 18-21 kwiecień 2007 r. – I Konferencja Szkoleniowa PTA w Wiśle.
 • grudzień 2007 – PTA zrzesza ponad 1500 członków.

2008

 • 23-26 kwiecień 2008 r. – II Konferencja Szkoleniowa PTA w Wiśle.
 • 24 października 2008 r. – pod auspicjami PTA rozpoczyna się Program POLASTMA.

2009

 • 25-28 marca 2009 r. – I Forum Kliniczne Ekspertów – inicjatywa w ramach Programu POLASTMA.
 • 5 maja 2009 r. – PTA organizuje obchody Światowego Dnia Astmy w Polsce.
 • 6-10 czerwca 2009 r. – PTA współorganizuje XXVIII Kongres EAACI w Warszawie.
 • 7-10 października 2009 r. – X Międzynarodowy Kongres PTA w Bydgoszczy.
 • listopad 2009 r. – PTA liczy blisko 1800 członków.

2010

 • 21-24 kwietnia 2010 r. – III Konferencja Szkoleniowa PTA w Wiśle.
 • 22 maja 2010 r. – PTA obejmuje patronat nad cyklem sympozjów „Pulmonologia i Alergologia”.
 • 5-9 czerwca 2010 r. – PTA bierze udział w XXIX Kongresie EAACI w Londynie.
 • 1 września 2010 r. – PTA rozpoczyna współpracę z WAO przy publikacji artykułów WAO w języku polskim
 • 8-11 września 2010 r. – II Kliniczne Forum Ekspertów w ramach Programu POLASTMA.

2011

 • 4-11 kwietnia 2011 r. – PTA poprzez kampanię medialną bierze aktywny udział w organizowanym przez WAO po raz pierwszy w historii Światowym Tygodniu Alergii.
 • 13-16 kwietnia 2011 r. – IV Konferencja Szkoleniowa PTA w Wiśle.
 • 11-15 czerwca 2011 r. – PTA uczestniczy w XXX Kongresie EAACI w Stambule.
 • 18-21 sierpnia 2011 r. – EAACI Summer School w Krakowie organizowane we współpracy z PTA.
 • 23-24 września 2011 r. – PTA jest gospodarzem Konferencji GARD, która po raz pierwszy odbywa się w Polsce.

Prezydenci Zarządu Głównego PTA:

Sympozjum w Szczawnicy, 14-17 maja 1986 r.

 1. Prof. Bogdan Romański (1982 – 1985)
 2. Prof. Bogdan Romański (1985 – 1988)
 3. Prof. Józef Małolepszy (1988 – 1991)
 4. Prof. Józef Małolepszy (1991 – 1994)
 5. Prof. Tadeusz Płusa (1994 – 1997)
 6. Prof. Tadeusz Płusa (1997 – 2000)Walne Zgromadzenie Delegatów PTA podjęło w 2000 roku uchwałę o sprawowaniu funkcji Prezydenta PTA tylko przez jedną kadencję.
 7. Prof. Paweł Górski (2000 – 2003)
 8. Prof. Marek L. Kowalski (2003 – 2006)
 9. Prof. Piotr Kuna (2006 – 2009)
 10. Prof. Barbara Rogala (2009 – 2012)
 11. Prof. Bolesław Samoliński (2012 – 2015)

Zobacz listę Członków-Założycieli PTAZ przyjemnością informujemy, że dostępna jest do pobrania elektroniczna wersja publikacji „Działalność Polskiego Towarzystwa Alergologicznego w latach 1982-2012” autorstwa dr Moniki Bruckiej-Stempkowskiej stworzona na podstawie materiałów Biura PTA.

Działalność PTA w latach 1982-2012