HISTORIA

Polskie Towarzystwo Alergologiczne zostało powołane w trakcie Konferencji Członków Założycieli PTA w dniu 15 listopada 1982 roku w Bydgoszczy. Spotkaniu przewodniczył prof. B. Romański. Za najistotniejszy cel prawidłowego działania Towarzystwa Członkowie uznali fakt współpracy internistów, pediatrów, dermatologów oraz laryngologów w dziedzinie alergologii. Postanowili, że plan działania Towarzystwa oraz jego aktywności powinny uwzględniać specyfikacje tych właśnie specjalności. I tak też jest do dziś. PTA zrzesza grono specjalistów wielu specjalności i dlatego odnosi sukcesy w swoich działaniach na gruncie naukowo – badawczym jak również edukacyjnym.


Najważniejsze wydarzenia w historii PTA:

 • 15 listopad 1982 r. – Konferencja Założycielska; Powstanie Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.
 • 29 wrzesień 1983 r. – udział w Kongresie EAACI w Rzymie; rozpoczęcie współpracy z EAACI.
 • 20 maj 1985 r. – PTA zostaje przyjęte na członka zrzeszenia Polskich Towarzystw Medycznych.
 • styczeń 1986 r. – istnieje już 10 oddziałów wojewódzkich PTA: białostocki, bydgoski, gdański, krakowski, lubelski, łódzki, poznański, śląski, warszawski, wrocławski. PTA zrzesza 432 członków.
 • 17 maj 1989 r. – PTA po raz pierwszy bierze udział w Kongresie Interasma w Pradze.
 • 25 czerwiec 2004 r. – PTA powołuję w ramach swojego Towarzystwa Sekcję Dermatologiczną PTA.
 • 29 wrzesień 2005 r. – powstaje Sekcja Młodych Alergologów PTA.
 • 10-13 maja 2006 r. – IX Międzynarodowy Kongres PTA w Wiśle.

2007

 • 20 styczeń 2007 r. – rozpoczyna się pierwszy cykl spotkań w ramach nowopowstałej Podyplomowej Szkoły PTA.
 • 18-21 kwiecień 2007 r. – I Konferencja Szkoleniowa PTA w Wiśle.
 • grudzień 2007 – PTA zrzesza ponad 1500 członków.

2008

 • 23-26 kwiecień 2008 r. – II Konferencja Szkoleniowa PTA w Wiśle.
 • 24 października 2008 r. – pod auspicjami PTA rozpoczyna się Program POLASTMA.

2009

 • 25-28 marca 2009 r. – I Forum Kliniczne Ekspertów – inicjatywa w ramach Programu POLASTMA.
 • 5 maja 2009 r. – PTA organizuje obchody Światowego Dnia Astmy w Polsce.
 • 6-10 czerwca 2009 r. – PTA współorganizuje XXVIII Kongres EAACI w Warszawie.
 • 7-10 października 2009 r. – X Międzynarodowy Kongres PTA w Bydgoszczy.
 • listopad 2009 r. – PTA liczy blisko 1800 członków.

2010

 • 21-24 kwietnia 2010 r. – III Konferencja Szkoleniowa PTA w Wiśle.
 • 22 maja 2010 r. – PTA obejmuje patronat nad cyklem sympozjów “Pulmonologia i Alergologia”.
 • 5-9 czerwca 2010 r. – PTA bierze udział w XXIX Kongresie EAACI w Londynie.
 • 1 września 2010 r. – PTA rozpoczyna współpracę z WAO przy publikacji artykułów WAO w języku polskim
 • 8-11 września 2010 r. – II Kliniczne Forum Ekspertów w ramach Programu POLASTMA.

2011

 • 4-11 kwietnia 2011 r. – PTA poprzez kampanię medialną bierze aktywny udział w organizowanym przez WAO po raz pierwszy w historii Światowym Tygodniu Alergii.
 • 13-16 kwietnia 2011 r. – IV Konferencja Szkoleniowa PTA w Wiśle.
 • 11-15 czerwca 2011 r. – PTA uczestniczy w XXX Kongresie EAACI w Stambule.
 • 18-21 sierpnia 2011 r. – EAACI Summer School w Krakowie organizowane we współpracy z PTA.
 • 23-24 września 2011 r. – PTA jest gospodarzem Konferencji GARD, która po raz pierwszy odbywa się w Polsce.

2012

 • 16-22 kwietnia 2012 r. – PTA organizuje obchody Światowego Tygodnia Alergii – konferencja dla dziennikarzy
 • 18-21 kwietnia 2012 r. – III Kliniczne Forum Ekspertów w Wiśle.
 • 16-20 czerwca 2012 r. – PTA uczestniczy w Kongresie EAACI w Genewie.
 • 12-15 września 2012 r. – XI Międzynarodowy Kongres PTA w Ossie.
 • 6-9 grudnia 2012 r. – PTA bierze udział w World Allergy Congress w Hyderabadzie.

2013

 • 17-20 kwietnia 2013 r. – V Konferencja Szkoleniowa PTA w Wiśle
 • 22-22 czerwca 2013 r. – PTA uczestniczy w Kongresie EAACI-WAO w Mediolanie.
 • 26-28 września 2013 r. – IV Kliniczne Forum Ekspertów w Serocku.

2014

 • 2-5 kwietnia 2014 r. – VI Konferencja Szkoleniowa PTA w Wiśle
 • Kwiecień 2014 r. – inauguracja oficjalnego czasopisma PTA – „Alergologia Polska – Polish Journal of Allergology”
 • 5 kwietnia 2014 r. – PTA organizuje po raz pierwszy Dzień Pielęgniarstwa Alergologicznego
 • 7-11 czerwca 2014 r. – PTA uczestniczy w Kongresie EAACI w Kopenhadze.
 • 18-20 września 2014 r. – EAACI Skin Allergy Meeting w Krakowie.
 • 24-26 września 2014 r. – Kliniczne Forum Ekspertów Europy Środkowo-Wschodniej w Serocku.

2015

 • 9 stycznia 2015 r. – PTA organizuje debatę i prezentuje Raport CHOROBY ALERGICZNE – ANALIZA FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I SPOŁECZNYCH
 • 22-25 kwietnia 2015 r. – VII Konferencja Szkoleniowa PTA w Wiśle wraz z Dniem Pielęgniarstwa Alergologicznego.
 • 6-10 czerwca 2015 r. – PTA uczestniczy w Kongresie EAACI w Barcelonie.
 • 9-12 września 2015 r. – XII Międzynarodowy Kongres PTA w Bydgoszczy.

2016

 • Styczeń 2016 r. – rozpoczęcie działań na rzecz wprowadzenia adrenaliny w ampułkostrzykawkach do szkół.
 • 13-16 kwietnia 2016 r. – VIII Konferencja Szkoleniowa PTA w Wiśle wraz z Dniem Pielęgniarstwa Alergologicznego.
 • 11-15 czerwca 2016 r. – PTA uczestniczy w Kongresie EAACI w Wiedniu.
 • 21-23 września 2016 r. – V Kliniczne Forum Ekspertów w Serocku.
 • 6-9 grudnia 2016 r. – PTA uczestniczy w WAO International Scientific Conference w Jerozolimie.

2017

 • 10-13 maja 2017 r. – IX Konferencja Szkoleniowa PTA w Wiśle wraz z Dniem Pielęgniarstwa Alergologicznego – w nowej, odświeżonej formule organizacyjnej i naukowej.
 • 11 maja 2017 r. – World Allergy Training School WAO zorganizowane po raz pierwszy w Polsce w trakcie Konferencji PTA w Wiśle
 • Wiosna 2017 r. – przygotowanie i dystrybucja plakatu nt. anafilaksji.
 • 26-30 maja 2017 r. – PTA uczestniczy w Kongresie EAACI w Helsinkach.

2018

 • 9-12 maja 2018 r. – X Jubileuszowa Konferencja Szkoleniowa PTA w Wiśle
 • 26-30 maja 2018 r. – PTA uczestniczy w Kongresie EAACI w Monachium.
 • 26-29 września 2018 r. – XIII Międzynarodowy Kongres PTA w Mikołajkach.

2019

 • 8-11 maja 2019 r. – XI Konferencja Szkoleniowa PTA w Wiśle

2020

 • 25-26 września 2020 r. – VI Kliniczne Forum Ekspertów PTA – online.
 • 26-30 października 2020 r.  – XII Konferencja Szkoleniowa PTA – online.

Prezydenci Zarządu Głównego PTA:

Sympozjum w Szczawnicy, 14-17 maja 1986 r.

 1. Prof. Bogdan Romański (1982 – 1985)
 2. Prof. Bogdan Romański (1985 – 1988)
 3. Prof. Józef Małolepszy (1988 – 1991)
 4. Prof. Józef Małolepszy (1991 – 1994)
 5. Prof. Tadeusz Płusa (1994 – 1997)
 6. Prof. Tadeusz Płusa (1997 – 2000)Walne Zgromadzenie Delegatów PTA podjęło w 2000 roku uchwałę o sprawowaniu funkcji Prezydenta PTA tylko przez jedną kadencję.
 7. Prof. Paweł Górski (2000 – 2003)
 8. Prof. Marek L. Kowalski (2003 – 2006)
 9. Prof. Piotr Kuna (2006 – 2009)
 10. Prof. Barbara Rogala (2009 – 2012)
 11. Prof. Bolesław Samoliński (2012 – 2015)
 12. Prof. Zbigniew Bartuzi (2015 – 2018)
 13. Prof. Marek Kulus (2018 – 2021)

Zobacz listę Członków-Założycieli PTAZ przyjemnością informujemy, że dostępna jest do pobrania elektroniczna wersja publikacji “Działalność Polskiego Towarzystwa Alergologicznego w latach 1982-2012” autorstwa dr Moniki Bruckiej-Stempkowskiej stworzona na podstawie materiałów Biura PTA.

Działalność PTA w latach 1982-2012

HISTORIA

Polskie Towarzystwo Alergologiczne zostało powołane w trakcie Konferencji Członków Założycieli PTA w dniu 15 listopada 1982 roku w Bydgoszczy. Spotkaniu przewodniczył prof. B. Romański. Za najistotniejszy cel prawidłowego działania Towarzystwa Członkowie uznali fakt współpracy internistów, pediatrów, dermatologów oraz laryngologów w dziedzinie alergologii. Postanowili, że plan działania Towarzystwa oraz jego aktywności powinny uwzględniać specyfikacje tych właśnie specjalności. I tak też jest do dziś. PTA zrzesza grono specjalistów wielu specjalności i dlatego odnosi sukcesy w swoich działaniach na gruncie naukowo – badawczym jak również edukacyjnym.


Najważniejsze wydarzenia w historii PTA:

 • 15 listopad 1982 r. – Konferencja Założycielska; Powstanie Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.
 • 29 wrzesień 1983 r. – udział w Kongresie EAACI w Rzymie; rozpoczęcie współpracy z EAACI.
 • 20 maj 1985 r. – PTA zostaje przyjęte na członka zrzeszenia Polskich Towarzystw Medycznych.
 • styczeń 1986 r. – istnieje już 10 oddziałów wojewódzkich PTA: białostocki, bydgoski, gdański, krakowski, lubelski, łódzki, poznański, śląski, warszawski, wrocławski. PTA zrzesza 432 członków.
 • 17 maj 1989 r. – PTA po raz pierwszy bierze udział w Kongresie Interasma w Pradze.
 • 25 czerwiec 2004 r. – PTA powołuję w ramach swojego Towarzystwa Sekcję Dermatologiczną PTA.
 • 29 wrzesień 2005 r. – powstaje Sekcja Młodych Alergologów PTA.
 • 10-13 maja 2006 r. – IX Międzynarodowy Kongres PTA w Wiśle.

2007

 • 20 styczeń 2007 r. – rozpoczyna się pierwszy cykl spotkań w ramach nowopowstałej Podyplomowej Szkoły PTA.
 • 18-21 kwiecień 2007 r. – I Konferencja Szkoleniowa PTA w Wiśle.
 • grudzień 2007 – PTA zrzesza ponad 1500 członków.

2008

 • 23-26 kwiecień 2008 r. – II Konferencja Szkoleniowa PTA w Wiśle.
 • 24 października 2008 r. – pod auspicjami PTA rozpoczyna się Program POLASTMA.

2009

 • 25-28 marca 2009 r. – I Forum Kliniczne Ekspertów – inicjatywa w ramach Programu POLASTMA.
 • 5 maja 2009 r. – PTA organizuje obchody Światowego Dnia Astmy w Polsce.
 • 6-10 czerwca 2009 r. – PTA współorganizuje XXVIII Kongres EAACI w Warszawie.
 • 7-10 października 2009 r. – X Międzynarodowy Kongres PTA w Bydgoszczy.
 • listopad 2009 r. – PTA liczy blisko 1800 członków.

2010

 • 21-24 kwietnia 2010 r. – III Konferencja Szkoleniowa PTA w Wiśle.
 • 22 maja 2010 r. – PTA obejmuje patronat nad cyklem sympozjów “Pulmonologia i Alergologia”.
 • 5-9 czerwca 2010 r. – PTA bierze udział w XXIX Kongresie EAACI w Londynie.
 • 1 września 2010 r. – PTA rozpoczyna współpracę z WAO przy publikacji artykułów WAO w języku polskim
 • 8-11 września 2010 r. – II Kliniczne Forum Ekspertów w ramach Programu POLASTMA.

2011

 • 4-11 kwietnia 2011 r. – PTA poprzez kampanię medialną bierze aktywny udział w organizowanym przez WAO po raz pierwszy w historii Światowym Tygodniu Alergii.
 • 13-16 kwietnia 2011 r. – IV Konferencja Szkoleniowa PTA w Wiśle.
 • 11-15 czerwca 2011 r. – PTA uczestniczy w XXX Kongresie EAACI w Stambule.
 • 18-21 sierpnia 2011 r. – EAACI Summer School w Krakowie organizowane we współpracy z PTA.
 • 23-24 września 2011 r. – PTA jest gospodarzem Konferencji GARD, która po raz pierwszy odbywa się w Polsce.

2012

 • 16-22 kwietnia 2012 r. – PTA organizuje obchody Światowego Tygodnia Alergii – konferencja dla dziennikarzy
 • 18-21 kwietnia 2012 r. – III Kliniczne Forum Ekspertów w Wiśle.
 • 16-20 czerwca 2012 r. – PTA uczestniczy w Kongresie EAACI w Genewie.
 • 12-15 września 2012 r. – XI Międzynarodowy Kongres PTA w Ossie.
 • 6-9 grudnia 2012 r. – PTA bierze udział w World Allergy Congress w Hyderabadzie.

2013

 • 17-20 kwietnia 2013 r. – V Konferencja Szkoleniowa PTA w Wiśle
 • 22-22 czerwca 2013 r. – PTA uczestniczy w Kongresie EAACI-WAO w Mediolanie.
 • 26-28 września 2013 r. – IV Kliniczne Forum Ekspertów w Serocku.

2014

 • 2-5 kwietnia 2014 r. – VI Konferencja Szkoleniowa PTA w Wiśle
 • Kwiecień 2014 r. – inauguracja oficjalnego czasopisma PTA – „Alergologia Polska – Polish Journal of Allergology”
 • 5 kwietnia 2014 r. – PTA organizuje po raz pierwszy Dzień Pielęgniarstwa Alergologicznego
 • 7-11 czerwca 2014 r. – PTA uczestniczy w Kongresie EAACI w Kopenhadze.
 • 18-20 września 2014 r. – EAACI Skin Allergy Meeting w Krakowie.
 • 24-26 września 2014 r. – Kliniczne Forum Ekspertów Europy Środkowo-Wschodniej w Serocku.

2015

 • 9 stycznia 2015 r. – PTA organizuje debatę i prezentuje Raport CHOROBY ALERGICZNE – ANALIZA FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I SPOŁECZNYCH
 • 22-25 kwietnia 2015 r. – VII Konferencja Szkoleniowa PTA w Wiśle wraz z Dniem Pielęgniarstwa Alergologicznego.
 • 6-10 czerwca 2015 r. – PTA uczestniczy w Kongresie EAACI w Barcelonie.
 • 9-12 września 2015 r. – XII Międzynarodowy Kongres PTA w Bydgoszczy.

2016

 • Styczeń 2016 r. – rozpoczęcie działań na rzecz wprowadzenia adrenaliny w ampułkostrzykawkach do szkół.
 • 13-16 kwietnia 2016 r. – VIII Konferencja Szkoleniowa PTA w Wiśle wraz z Dniem Pielęgniarstwa Alergologicznego.
 • 11-15 czerwca 2016 r. – PTA uczestniczy w Kongresie EAACI w Wiedniu.
 • 21-23 września 2016 r. – V Kliniczne Forum Ekspertów w Serocku.
 • 6-9 grudnia 2016 r. – PTA uczestniczy w WAO International Scientific Conference w Jerozolimie.

2017

 • 10-13 maja 2017 r. – IX Konferencja Szkoleniowa PTA w Wiśle wraz z Dniem Pielęgniarstwa Alergologicznego – w nowej, odświeżonej formule organizacyjnej i naukowej.
 • 11 maja 2017 r. – World Allergy Training School WAO zorganizowane po raz pierwszy w Polsce w trakcie Konferencji PTA w Wiśle
 • Wiosna 2017 r. – przygotowanie i dystrybucja plakatu nt. anafilaksji.
 • 26-30 maja 2017 r. – PTA uczestniczy w Kongresie EAACI w Helsinkach.

2018

 • 9-12 maja 2018 r. – X Jubileuszowa Konferencja Szkoleniowa PTA w Wiśle
 • 26-30 maja 2018 r. – PTA uczestniczy w Kongresie EAACI w Monachium.
 • 26-29 września 2018 r. – XIII Międzynarodowy Kongres PTA w Mikołajkach.

2019

 • 8-11 maja 2019 r. – XI Konferencja Szkoleniowa PTA w Wiśle

2020

 • 25-26 września 2020 r. – VI Kliniczne Forum Ekspertów PTA – online.
 • 26-30 października 2020 r.  – XII Konferencja Szkoleniowa PTA – online.

Prezydenci Zarządu Głównego PTA:

Sympozjum w Szczawnicy, 14-17 maja 1986 r.

 1. Prof. Bogdan Romański (1982 – 1985)
 2. Prof. Bogdan Romański (1985 – 1988)
 3. Prof. Józef Małolepszy (1988 – 1991)
 4. Prof. Józef Małolepszy (1991 – 1994)
 5. Prof. Tadeusz Płusa (1994 – 1997)
 6. Prof. Tadeusz Płusa (1997 – 2000)Walne Zgromadzenie Delegatów PTA podjęło w 2000 roku uchwałę o sprawowaniu funkcji Prezydenta PTA tylko przez jedną kadencję.
 7. Prof. Paweł Górski (2000 – 2003)
 8. Prof. Marek L. Kowalski (2003 – 2006)
 9. Prof. Piotr Kuna (2006 – 2009)
 10. Prof. Barbara Rogala (2009 – 2012)
 11. Prof. Bolesław Samoliński (2012 – 2015)
 12. Prof. Zbigniew Bartuzi (2015 – 2018)
 13. Prof. Marek Kulus (2018 – 2021)

Zobacz listę Członków-Założycieli PTAZ przyjemnością informujemy, że dostępna jest do pobrania elektroniczna wersja publikacji “Działalność Polskiego Towarzystwa Alergologicznego w latach 1982-2012” autorstwa dr Moniki Bruckiej-Stempkowskiej stworzona na podstawie materiałów Biura PTA.

Działalność PTA w latach 1982-2012