Komisja ds. Europejskiego Egzaminu Specjalizacyjnego z Alergologii

  1. Prof. Zbigniew Bartuzi
  2. Prof. Magdalena Czarnecka-Operacz
  3. Prof. Marek L. Kowalski
  4. Prof. Barbara Rogala

Zespół ds. dostępności adrenaliny w szkole

  1. Prof. Zbigniew Bartuzi
  2. Prof. Radosław Gawlik
  3. Prof. Marek L. Kowalski
  4. Prof. Jerzy Kruszewski
  5. Prof. Marek Kulus
  6. Prof. Rafał Pawliczak
  7. Prof. Barbara Rogala
  8. Prof. Bolesław Samoliński

Komisja Historyczna PTA

  1. Prof. Krzysztof Buczyłko
  2. Prof. Danuta Chmielewska- Szewczyk
  3. Prof. Wacław Droszcz
  4. Prof. Maciej Kaczmarski
  5. Prof. Jerzy Kruszewski
  6. Prof. Józef Małolepszy
  7. Prof. Krystyna Obtułowicz
  8. Prof. Janusz Patkowski
  9. Dr Piotr Rapiejko
  10. Prof. Zenon Siergiejko

Komisja ds. grantów

  1. Prof. Z. Bartuzi
  2. Prof. Maciej Kupczyk
  3. Prof. Marek Kulus
  4. Prof. Piotr Kuna
  5. Dr hab. Michał Panek
  6. Dr Marcelina Przemęcka
  7. Prof. Barbara Rogala

Zespół Programowy PTA w zakresie edukacji alergologicznej

  1. Prof. M. Czarnecka-Operacz
  2. Prof. Marek L. Kowalski
  3. Prof. Jerzy Kruszewski
  4. Prof. Maciej Kupczyk
  5. Prof. Marek Kulus
  6. Prof. Henryk Mazurek
  7. Prof. Rafał Pawliczak
  8. Prof. Bolesław Samoliński

Komisja Statutowa PTA

  1. Prof. Zbigniew Bartuzi
  2. Prof. Radosław Gawlik
  3. Prof. Maciej Kupczyk
  4. Prof. Marek Kulus
  5. Prof. Piotr Kuna
  6. Prof. Barbara Rogala
  7. Prof. Bolesław Samoliński

Zespół PTA ds. terapii biologicznej:

  1. Prof. Marek Kulus
  2. Prof. Maciej Kupczyk
  3. Prof. Marcin Moniuszko
  4. Prof. Barbara Rogala

Zespół ds. rozmów z Ministerstwem Zdrowia nt. dostępności i refundacji szczepionek alergicznych

  1. Dr Piotr Dąbrowiecki
  2. Prof. Marek Kulus
  3. Prof. Maciej Kupczyk
  4. Prof. Marcin Moniuszko
  5. Prof. Barbara Rogala
  6. Prof. Bolesław Samoliński

Zespół ds. zanieczyszczeń powietrza

  1. Dr Piotr Dąbrowiecki
  2. Prof. Ewa Czarnobilska
  3. Prof. Henryk Mazurek
  4. Prof. Bolesław Samoliński