ODDZIAŁY REGIONALNE

Polskie Towarzystwo Alergologiczne posiada aktualnie 14 Oddziałów Regionalnych grupujących ponad 1000 członków. Oddziały Regionalne koordynują działalność członków PTA na terenie odpowiadającym w przybliżeniu granicom województw. Podstawowym zadaniem Oddziałów Regionalnych jest organizowanie spotkań i szkoleń dla swoich członków oraz rozwijanie inicjatyw alergologicznych na terenie swojego działania.

ODDZIAŁY REGIONALNE

Polskie Towarzystwo Alergologiczne posiada aktualnie 14 Oddziałów Regionalnych grupujących ponad 1000 członków. Oddziały Regionalne koordynują działalność członków PTA na terenie odpowiadającym w przybliżeniu granicom województw. Podstawowym zadaniem Oddziałów Regionalnych jest organizowanie spotkań i szkoleń dla swoich członków oraz rozwijanie inicjatyw alergologicznych na terenie swojego działania.