Polskie Towarzystwo Alergologiczne posiada aktualnie 13 Oddziałów Regionalnych grupujących ponad 1000 członków. Oddziały Regionalne koordynują działalność członków PTA na terenie odpowiadającym w przybliżeniu granicom województw. Podstawowym zadaniem Oddziałów Regionalnych jest organizowanie spotkań i szkoleń dla swoich członków oraz rozwijanie inicjatyw alergologicznych na terenie swojego działania.

W celu wybrania Oddziału kliknij na mapkę.


Uprzejmie informujemy, że poniższe województwa są przyporządkowane do następujących Oddziałów PTA:

 • Województwo dolnośląskie - Oddział Dolnośląski
 • Województwo kujawsko-pomorskie - Oddział Kujawsko-Pomorski
 • Województwo lubelskie - Oddział Lubelski
 • Województwo lubuskie - Oddział Wielkopolski
 • Województwo łódzkie - Oddział Łódzki
 • Województwo małopolskie - Oddział Małopolski
 • Województwo mazowieckie - Oddział Mazowiecki
 • Województwo opolskie - Oddział Dolnośląski
 • Województwo podkarpackie - Oddział Podkarpacki
 • Województwo podlaskie - Oddział Podlaski
 • Województwo pomorskie - Oddział Pomorski
 • Województwo śląskie - Oddział Śląski
 • Województwo świętokrzyskie - Oddział Śląski
 • Województwo warmińsko-mazurskie - Oddział Warmińsko-Mazurski
 • Województwo wielkopolskie - Oddział Wielkopolski
 • Województwo zachodniopomorskie - Oddział Zachodniopomorski