Zarząd Oddziału (kadencja 2018 – 2021):

Przewodnicząca:

Prof dr hab. Marita Nittner-Marszalska 

 

• Wiceprzewodniczący: Dr med. Grzegorz Gąszczyk
• Skarbnik: Dr n. med. Krzysztof Gomułka
• Sekretarz: Dr med. Krystyna Gietkiewicz
• Członek: Dr med. Antonina Gawlik

Komisja Rewizyjna:

• Przewodniczący: Prof. dr hab. Andrzej Boznański
• V-ce Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Bernard Panaszek
• Członek: Dr Julia Dobek

Siedziba Oddziału:

Oddział Dolnośląski
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii
ul. M. Curie-Skłodowskiej 66, 
50-369 Wrocław
e-mail: oddzial.dolnoslaski@pta.med.pl

8 maja 2019 roku spotykamy się na XI Konferencji Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, która odbywa się pod hasłem „Alergia – zapobiegam, kontroluję, leczę”.