Oddział Dolnośląski

Zarząd Oddziału (kadencja 2018 – 2021):

Przewodnicząca:
Prof dr hab. Marita Nittner-Marszalska 

• Wiceprzewodniczący: Dr med. Grzegorz Gąszczyk
• Skarbnik: Dr n. med. Krzysztof Gomułka
• Sekretarz: Dr med. Krystyna Gietkiewicz
• Członek: Dr med. Antonina Gawlik

Komisja Rewizyjna:

• Przewodniczący: Prof. dr hab. Andrzej Boznański
• V-ce Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Bernard Panaszek
• Członek: Dr Julia Dobek

Siedziba Oddziału:
Oddział Dolnośląski Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumologii i Alergologii
ul. M. Curie-Skłodowskiej 66, 
50-369 Wrocław
e-mail: oddzial.dolnoslaski@pta.med.pl

 

Oddział Dolnośląski

Zarząd Oddziału (kadencja 2018 – 2021):

Przewodnicząca:
Prof dr hab. Marita Nittner-Marszalska 

• Wiceprzewodniczący: Dr med. Grzegorz Gąszczyk
• Skarbnik: Dr n. med. Krzysztof Gomułka
• Sekretarz: Dr med. Krystyna Gietkiewicz
• Członek: Dr med. Antonina Gawlik

Komisja Rewizyjna:

• Przewodniczący: Prof. dr hab. Andrzej Boznański
• V-ce Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Bernard Panaszek
• Członek: Dr Julia Dobek

Siedziba Oddziału:
Oddział Dolnośląski Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumologii i Alergologii
ul. M. Curie-Skłodowskiej 66, 
50-369 Wrocław
e-mail: oddzial.dolnoslaski@pta.med.pl