Oddział Lubelski

Zarząd Oddziału (kadencja 2018 – 2021):

Przewodniczący:
Prof.  Andrzej Emeryk

• Wiceprzewodniczący: Dr Ewa Trębas-Pietraś 
• Skarbnik: Dr Andrzej Durda
• Sekretarz: Dr n. med. Anna Grzywa-Celińska
• Członek: Dr Małgorzata Bartkowiak-Emeryk 

Komisja Rewizyjna:

• Przewodniczący: Dr Magdalena Kowalska
• Członek: Dr Zbigniew Raus
• Członek: Dr Agnieszka Majcher

Siedziba Oddziału:

Oddział Lubelski
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

Klinika Chorób Płuc i Reumatologii, II Katedra Pediatrii
ul. Chodźki 2
20-093 Lublin
e-mail: oddzial.lubelski@pta.med.pl

Oddział Lubelski

Zarząd Oddziału (kadencja 2018 – 2021):

Przewodniczący:
Prof.  Andrzej Emeryk

• Wiceprzewodniczący: Dr Ewa Trębas-Pietraś 
• Skarbnik: Dr Andrzej Durda
• Sekretarz: Dr n. med. Anna Grzywa-Celińska
• Członek: Dr Małgorzata Bartkowiak-Emeryk 

Komisja Rewizyjna:

• Przewodniczący: Dr Magdalena Kowalska
• Członek: Dr Zbigniew Raus
• Członek: Dr Agnieszka Majcher

Siedziba Oddziału:

Oddział Lubelski
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

Klinika Chorób Płuc i Reumatologii, II Katedra Pediatrii
ul. Chodźki 2
20-093 Lublin
e-mail: oddzial.lubelski@pta.med.pl