Oddział Małopolski

Zarząd Oddziału (kadencja 2018 – 2021):

Przewodniczący:
Dr hab. med. Grzegorz Porębski

• Wiceprzewodnicząca: Prof. dr hab. med. Ewa Czarnobilska 
• Skarbnik: Prof. dr hab. n. med. Grażyna Bochenek
• Sekretarz: dr med. Marcel Mazur 
• Członek: dr hab. med. Ewa Cichocka-Jarosz 

Komisja Rewizyjna:

• Przewodniczący: Dr. n. med. Krystyna Targosz
• Wiceprzewodniczący: Dr n. med. Marcin Stobiecki
• Członek: Dr. n. med. Zygmunt Podolec

Siedziba Oddziału:

Oddział Małopolski
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
Zakład Alergologii Klinicznej i Środowiskowej
Katedry Toksykologii i Chorób Środowiskowych
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
ul. Śniadeckich 10
31-531 Kraków

tel: 12 424 88 98, 12 424 88 91
tel/fax: 12 423 11 22
e-mail: oddzial.malopolski@pta.med.pl

Oddział Małopolski

Zarząd Oddziału (kadencja 2018 – 2021):

Przewodniczący:
Dr hab. med. Grzegorz Porębski

• Wiceprzewodnicząca: Prof. dr hab. med. Ewa Czarnobilska 
• Skarbnik: Prof. dr hab. n. med. Grażyna Bochenek
• Sekretarz: dr med. Marcel Mazur 
• Członek: dr hab. med. Ewa Cichocka-Jarosz 

Komisja Rewizyjna:

• Przewodniczący: Dr. n. med. Krystyna Targosz
• Wiceprzewodniczący: Dr n. med. Marcin Stobiecki
• Członek: Dr. n. med. Zygmunt Podolec

Siedziba Oddziału:

Oddział Małopolski
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
Zakład Alergologii Klinicznej i Środowiskowej
Katedry Toksykologii i Chorób Środowiskowych
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
ul. Śniadeckich 10
31-531 Kraków

tel: 12 424 88 98, 12 424 88 91
tel/fax: 12 423 11 22
e-mail: oddzial.malopolski@pta.med.pl