Oddział Mazowiecki

Zaproszenie na spotkanie Oddziału 09.03.2021

Zarząd Oddziału (kadencja 2018 – 2021):

Przewodniczący:
Dr n. med. Andrzej Dąbrowski

• Wiceprzewodniczący: Dr n. hum. Filip Raciborski
• Skarbnik: Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Samochocki
• Sekretarz: Dr n. med. Joanna Lange
• Członek: Dr hab. med. Adam Sybilski

Komisja Rewizyjna:

• Dr n. med. Agnieszka Lipiec
• Dr n. med. Andrzej Bant
• Dr n. med. Jolanta Perkowska

Siedziba Oddziału:

Oddział Mazowiecki
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
ul. Banacha 1a
02-097 Warszawa

e-mail: oddzial.mazowiecki@pta.med.pl

Oddział Mazowiecki

Zaproszenie na spotkanie Oddziału 09.03.2021

Zarząd Oddziału (kadencja 2018 – 2021):

Przewodniczący:
Dr n. med. Andrzej Dąbrowski

• Wiceprzewodniczący: Dr n. hum. Filip Raciborski
• Skarbnik: Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Samochocki
• Sekretarz: Dr n. med. Joanna Lange
• Członek: Dr hab. med. Adam Sybilski

Komisja Rewizyjna:

• Dr n. med. Agnieszka Lipiec
• Dr n. med. Andrzej Bant
• Dr n. med. Jolanta Perkowska

Siedziba Oddziału:

Oddział Mazowiecki
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
ul. Banacha 1a
02-097 Warszawa

e-mail: oddzial.mazowiecki@pta.med.pl