Oddział Podkarpacki

Zarząd Oddziału (kadencja 2018 – 2021):

Przewodniczący:
Dr n. med. Przemysław Mroczek

• Wiceprzewodnicząca: Dr n. med. Halina Kaczmarz
• Skarbnik: Dr n. med. Jolanta Cieśla-Pękosz
• Sekretarz: Dr n. med. Ryszarda Dejniak
• Członek: Dr n. med. Zofia Piela

Komisja Rewizyjna:

• Przewodniczący: Dr n. med. Irena Kędzierska
• Członek: Dr n. med. Magdalena Walter – Kasieczko
• Członek: Dr n. med. Beata Zapolnik

Siedziba Oddziału:

Oddział Podkarpacki
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
Kliniczny Szpital Specjalistyczny nr 2
ul. Lwowska 60
65-601 Rzeszów
e-mail: oddzial.podkarpacki@pta.med.pl

Oddział Podkarpacki

Zarząd Oddziału (kadencja 2018 – 2021):

Przewodniczący:
Dr n. med. Przemysław Mroczek

• Wiceprzewodnicząca: Dr n. med. Halina Kaczmarz
• Skarbnik: Dr n. med. Jolanta Cieśla-Pękosz
• Sekretarz: Dr n. med. Ryszarda Dejniak
• Członek: Dr n. med. Zofia Piela

Komisja Rewizyjna:

• Przewodniczący: Dr n. med. Irena Kędzierska
• Członek: Dr n. med. Magdalena Walter – Kasieczko
• Członek: Dr n. med. Beata Zapolnik

Siedziba Oddziału:

Oddział Podkarpacki
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
Kliniczny Szpital Specjalistyczny nr 2
ul. Lwowska 60
65-601 Rzeszów
e-mail: oddzial.podkarpacki@pta.med.pl