Oddział Podlaski

Zarząd Oddziału (kadencja 2018 – 2021):

                                                                     

 

 

 

 

Przewodnicząca:
Dr hab. n. med. Ewa Świebocka

• Wiceprzewodniczący: Prof dr hab. n. med. Krzysztof Kowal
• Sekretarz: Dr n. med. Grzegorz Siergiejko
• Skarbnik: dr hab. n. med. Marcin Moniuszko
• Członek: Prof. dr hab. n. med. Zenon Siergiejko

Komisja Rewizyjna:

• Przewodniczący: Dr n. med. Felicja Tarasiewicz
• Wiceprzewodniczący: Dr n. med. Agnieszka Pampuch
• Sekretarz: Dr n. med. Barbara Południewska

Siedziba Oddziału:

Oddział Podlaski
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny
ul. Waszyngtona 17
15-274 Białystok

e-mail: ewamariaelzbieta@wp.pl
e-mail: oddzial.podlaski@pta.med.pl

Oddział Podlaski

Zarząd Oddziału (kadencja 2018 – 2021):

                                                                     

 

 

 

 

Przewodnicząca:
Dr hab. n. med. Ewa Świebocka

• Wiceprzewodniczący: Prof dr hab. n. med. Krzysztof Kowal
• Sekretarz: Dr n. med. Grzegorz Siergiejko
• Skarbnik: dr hab. n. med. Marcin Moniuszko
• Członek: Prof. dr hab. n. med. Zenon Siergiejko

Komisja Rewizyjna:

• Przewodniczący: Dr n. med. Felicja Tarasiewicz
• Wiceprzewodniczący: Dr n. med. Agnieszka Pampuch
• Sekretarz: Dr n. med. Barbara Południewska

Siedziba Oddziału:

Oddział Podlaski
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny
ul. Waszyngtona 17
15-274 Białystok

e-mail: ewamariaelzbieta@wp.pl
e-mail: oddzial.podlaski@pta.med.pl