Zarząd Oddziału (kadencja 2018 – 2021):

 

Przewodniczący:

Dr hab. n. med Marta Chełmińska

• Wiceprzewodniczący: Dr n. med. Elżbieta Grubska-Suchanek
• Skarbnik: Dr n. med. Krzysztof Specjalski
• Sekretarz: Dr n. med. Iwona Damps-Konstańska
• Członek: Dr hab. n. med. Katarzyna Plata-Nazar

Komisja Rewizyjna:

• Przewodniczący: Dr n. med. Wojciech Kurowski
• Członek: Dr n. med. Karol Kempiński

Siedziba Oddziału:

Oddział Pomorski
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
Klinika Alergologii
Katedra Pneumonologii i Alergologii
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk
e-mail: oddzial.pomorski@pta.med.pl

8 maja 2019 roku spotykamy się na XI Konferencji Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, która odbywa się pod hasłem „Alergia – zapobiegam, kontroluję, leczę”.