Oddział Pomorski

Zarząd Oddziału (kadencja 2018 – 2021):

Przewodniczący:
Dr hab. n. med Marta Chełmińska

• Wiceprzewodniczący: Dr n. med. Elżbieta Grubska-Suchanek
• Skarbnik: Dr n. med. Krzysztof Specjalski
• Sekretarz: Dr n. med. Iwona Damps-Konstańska
• Członek: Dr hab. n. med. Katarzyna Plata-Nazar

Komisja Rewizyjna:

• Przewodniczący: Dr n. med. Wojciech Kurowski
• Członek: Dr n. med. Karol Kempiński

Siedziba Oddziału:

Oddział Pomorski
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
Klinika Alergologii
Katedra Pneumonologii i Alergologii
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk
e-mail: allergy@gumed.edu.pl

Oddział Pomorski

Zarząd Oddziału (kadencja 2018 – 2021):

Przewodniczący:
Dr hab. n. med Marta Chełmińska

• Wiceprzewodniczący: Dr n. med. Elżbieta Grubska-Suchanek
• Skarbnik: Dr n. med. Krzysztof Specjalski
• Sekretarz: Dr n. med. Iwona Damps-Konstańska
• Członek: Dr hab. n. med. Katarzyna Plata-Nazar

Komisja Rewizyjna:

• Przewodniczący: Dr n. med. Wojciech Kurowski
• Członek: Dr n. med. Karol Kempiński

Siedziba Oddziału:

Oddział Pomorski
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
Klinika Alergologii
Katedra Pneumonologii i Alergologii
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk
e-mail: allergy@gumed.edu.pl