Oddział Śląski

Zarząd Oddziału (kadencja 2018 – 2021):

 

 

 

 

Przewodniczący:
Prof. dr hab. n. med. Radosław Gawlik

• Wiceprzewodniczący: Dr hab. n. med. Alicja Grzanka
• Skarbnik: Dr  n. med. Barbara Rymarczyk
• Sekretarz: Dr hab. n. med. Joanna Glück
• Członek: Prof. dr hab. n. med. Barbara Rogala

Komisja Rewizyjna:

• Przewodniczący: Dr n. med. Piotr Brewczyński
• Wiceprzewodniczący: Dr n. med. Renata Kozłowska
• Sekretarz: Dr n. med. Anna Dziendziel

Siedziba Oddziału:

Oddział Śląski
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

Katedra i Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej
Szpital Specjalistyczny nr 5 w Katowicach
ul. Ceglana 35
40-952 Katowice 
e-mail: oddzial.slaski@pta.med.pl

Oddział Śląski

Zarząd Oddziału (kadencja 2018 – 2021):

 

 

 

 

Przewodniczący:
Prof. dr hab. n. med. Radosław Gawlik

• Wiceprzewodniczący: Dr hab. n. med. Alicja Grzanka
• Skarbnik: Dr  n. med. Barbara Rymarczyk
• Sekretarz: Dr hab. n. med. Joanna Glück
• Członek: Prof. dr hab. n. med. Barbara Rogala

Komisja Rewizyjna:

• Przewodniczący: Dr n. med. Piotr Brewczyński
• Wiceprzewodniczący: Dr n. med. Renata Kozłowska
• Sekretarz: Dr n. med. Anna Dziendziel

Siedziba Oddziału:

Oddział Śląski
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

Katedra i Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej
Szpital Specjalistyczny nr 5 w Katowicach
ul. Ceglana 35
40-952 Katowice 
e-mail: oddzial.slaski@pta.med.pl