Oddział Warmińsko-Mazurski

Zarząd Oddziału (kadencja 2018 – 2021):

Przewodniczący:
Dr. Piotr Klementowski

• Wiceprzewodnicząca: Dr. Joanna Pawlak
• Skarbnik: Dr. Magdalena Zakrzewska
• Sekretarz: Lek. Piotr Przelaskowski
• Członek: Dr. Sławomir Raczkowski

Komisja Rewizyjna:

• Członek: Dr. Brygida Piotrowska-Wróbel
• Członek: Dr. Wojciech Jasiński
• Członek: Dr. Maria Welenc

Siedziba Oddziału:

Oddział Warmińsko-Mazurski
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie
ul. Żołnierska 16c
10-561 Olsztyn
e-mail: oddzial.warminsko-mazurski@pta.med.pl

Oddział Warmińsko-Mazurski

Zarząd Oddziału (kadencja 2018 – 2021):

Przewodniczący:
Dr. Piotr Klementowski

• Wiceprzewodnicząca: Dr. Joanna Pawlak
• Skarbnik: Dr. Magdalena Zakrzewska
• Sekretarz: Lek. Piotr Przelaskowski
• Członek: Dr. Sławomir Raczkowski

Komisja Rewizyjna:

• Członek: Dr. Brygida Piotrowska-Wróbel
• Członek: Dr. Wojciech Jasiński
• Członek: Dr. Maria Welenc

Siedziba Oddziału:

Oddział Warmińsko-Mazurski
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie
ul. Żołnierska 16c
10-561 Olsztyn
e-mail: oddzial.warminsko-mazurski@pta.med.pl