Oddział Wielkopolski

Zarząd Oddziału (kadencja 2018-2021):

Przewodnicząca:
Dr n. med. Izabella Pawlik

• Wiceprzewodniczący: Dr n. med. Marek Popielarz
• Skarbnik: Dr n. med. Danuta Mądra-Rogacka
• Sekretarz: Dr n. med. Tadeusz Grochowina
• Członek: Prof. Magdalena Czasrnecka Operacz

Komisja Rewizyjna:

• Przewodniczący: Dr n. med Kazimierz Janicki
• Członek: Dr n. med. Natalia Kobelska-Dubiel
• Członek: Dr n. med. Magdalena Kostrzewska

Siedziba Oddziału:

Oddział Wielkopolski
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

SP Szpital Kliniczny Nr 1 UM w Poznaniu
ul. Szamarzewskiego 84
60-569 Poznań
e-mail: oddzial.wielkopolski@pta.med.pl

Radio EMAUS: Rozmowa o alergii z dr Izabellą Pawlik – Przewodniczącą Oddziału Wielkopolskiego PTA

Oddział Wielkopolski

Zarząd Oddziału (kadencja 2018-2021):

Przewodnicząca:
Dr n. med. Izabella Pawlik

• Wiceprzewodniczący: Dr n. med. Marek Popielarz
• Skarbnik: Dr n. med. Danuta Mądra-Rogacka
• Sekretarz: Dr n. med. Tadeusz Grochowina
• Członek: Prof. Magdalena Czasrnecka Operacz

Komisja Rewizyjna:

• Przewodniczący: Dr n. med Kazimierz Janicki
• Członek: Dr n. med. Natalia Kobelska-Dubiel
• Członek: Dr n. med. Magdalena Kostrzewska

Siedziba Oddziału:

Oddział Wielkopolski
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

SP Szpital Kliniczny Nr 1 UM w Poznaniu
ul. Szamarzewskiego 84
60-569 Poznań
e-mail: oddzial.wielkopolski@pta.med.pl

Radio EMAUS: Rozmowa o alergii z dr Izabellą Pawlik – Przewodniczącą Oddziału Wielkopolskiego PTA