SEKCJA ALERGII NA POKARMY

Przewodniczący – Prof. Zbigniew Bartuzi

Sekcja Alergii na Pokarmy została powołana przez Zarząd Główny PTA we wrześniu 2008 roku…

więcej


SEKCJA DERMATOLOGICZNA

Przewodniczacy – Prof. Roman Nowicki

Kontakt środowiska alergologów ze środowiskiem dermatologów i innymi lekarzami zajmującymi się leczeniem dermatoz alergicznych…

więcej


SEKCJA IMMUNOTERAPII SWOISTEJ (SIT)

Przewodniczący – Prof. Krzysztof Kowal

Sekcja liczy 42 członków…

więcej


SEKCJA IMMUNOLOGII KLINICZNEJ

Przewodniczący – Prof. Rafał Pawliczak

więcej


SEKCJA LARYNGOLOGICZNA

Przewodniczący – Prof. Krzysztof Buczyłko

Sekcja Laryngologiczna Polskiego Towarzystwa Alergologicznego została powołana przez Zarząd Główny PTA w 2004 roku…

więcej


SEKCJA MŁODYCH

Przewodniczący – Lek. med. Marcelina Przemęcka

Sekcja została powołana 29 września 2005 roku. Obecnie liczy ok. 30 członków…

więcej


SEKCJA NADWRAŻLIWOŚCI NA LEKI

Przewodniczący – Prof. Marek L. Kowalski

więcej


SEKCJA OKULISTYCZNA

Przewodnicząca – Dr Anna Groblewska

Sekcja okulistyczna powstała w 2003 roku z inicjatywy Prof. M. Kowalskiego, ówczesnego prezydenta PTA…

więcej


SEKCJA PEDIATRYCZNA

Przewodniczący – Prof. Henryk Mazurek

Praca nad projektem zasad postępowania w przypadku nadwrażliwości na jad owadów błonkoskrzydłych oraz projektu współpracy wieloośrodkowej w tej dziedzinie…

więcej


SEKCJA PIELĘGNIARSTWA ALERGOLOGICZNEGO

Przewodniczący: Dr hab. n. o zdr. Edyta Krzych-Fałta

więcej


WRODZONEGO OBRZĘKU NACZYNIORUCHOWEGO

Przewodniczący: Dr Tomasz Matuszewski

więcej


SEKCJA – SPORT A ASTMA I ALERGIA

Przewodniczący: Prof. Radosław Gawlik

więcej


SEKCJA – ANAFILAKSJA, ALERGIA NA JADY OWADÓW, MASTOCYTOZA

Przewodniczący: Prof. Marek Niedoszytko

więcej

SEKCJA ALERGII NA POKARMY

Przewodniczący – Prof. Zbigniew Bartuzi

Sekcja Alergii na Pokarmy została powołana przez Zarząd Główny PTA we wrześniu 2008 roku…

więcej


SEKCJA DERMATOLOGICZNA

Przewodniczacy – Prof. Roman Nowicki

Kontakt środowiska alergologów ze środowiskiem dermatologów i innymi lekarzami zajmującymi się leczeniem dermatoz alergicznych…

więcej


SEKCJA IMMUNOTERAPII SWOISTEJ (SIT)

Przewodniczący – Prof. Krzysztof Kowal

Sekcja liczy 42 członków…

więcej


SEKCJA IMMUNOLOGII KLINICZNEJ

Przewodniczący – Prof. Rafał Pawliczak

więcej


SEKCJA LARYNGOLOGICZNA

Przewodniczący – Prof. Krzysztof Buczyłko

Sekcja Laryngologiczna Polskiego Towarzystwa Alergologicznego została powołana przez Zarząd Główny PTA w 2004 roku…

więcej


SEKCJA MŁODYCH

Przewodniczący – Lek. med. Marcelina Przemęcka

Sekcja została powołana 29 września 2005 roku. Obecnie liczy ok. 30 członków…

więcej


SEKCJA NADWRAŻLIWOŚCI NA LEKI

Przewodniczący – Prof. Marek L. Kowalski

więcej


SEKCJA OKULISTYCZNA

Przewodnicząca – Dr Anna Groblewska

Sekcja okulistyczna powstała w 2003 roku z inicjatywy Prof. M. Kowalskiego, ówczesnego prezydenta PTA…

więcej


SEKCJA PEDIATRYCZNA

Przewodniczący – Prof. Henryk Mazurek

Praca nad projektem zasad postępowania w przypadku nadwrażliwości na jad owadów błonkoskrzydłych oraz projektu współpracy wieloośrodkowej w tej dziedzinie…

więcej


SEKCJA PIELĘGNIARSTWA ALERGOLOGICZNEGO

Przewodniczący: Dr hab. n. o zdr. Edyta Krzych-Fałta

więcej


WRODZONEGO OBRZĘKU NACZYNIORUCHOWEGO

Przewodniczący: Dr Tomasz Matuszewski

więcej


SEKCJA – SPORT A ASTMA I ALERGIA

Przewodniczący: Prof. Radosław Gawlik

więcej


SEKCJA – ANAFILAKSJA, ALERGIA NA JADY OWADÓW, MASTOCYTOZA

Przewodniczący: Prof. Marek Niedoszytko

więcej