Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem VII Bydgoskiego Spotkania Alergologicznego – Alergia Pokarmowa 2018: 

czytaj – VII Bydgoskie Spotkanie Alergologiczne

 

Sprawozdanie z Zebrania Walnego Sekcji Alergii na Pokarmy PTA w Ossie, w dniu 14 września 2012 r.

W dniu 14.09.2012 o godzinie 20:00 rozpoczęło się zebranie Sekcji Alergii na Pokarmy PTA w Sali Kongresowej A, Hotelu w Ossie. Zebranie prowadził przewodniczący Prof. drab. med. Zbigniew Bartuzi.

Na wstępie Profesor Bartuzi przywitał zebranych i zapoznał zgromadzonych z porządkiem obrad.

Następnie głos zabrał dotychczasowy sekretarz Sekcji Dr med. Krzysztof Pałgan. Dr Pałgan przedstawił osiągnięcia Sekcji w latach 2009-2012.

W kolejnym punkcie zebrania, Pan Prof. Bartuzi poinformował zebranych o nominacji Pana Profesora Macieja Kaczmarskiego do tytułu Członka Honorowego PTA, co zostało odebrane w wielką aprobatą zebranych.

W kolejnym punkcie zebranie przystąpiono do wyboru nowych władz sekcji. Wobec jednoznacznego stanowiska wszystkich członków Sekcji o konieczności kontynuacji dotychczasowych działań, Pan Profesor Maciej Kaczmarski zaproponował aby obecny zarząd kontynuował pracę w czasie następnej kadencji i wniósł wniosek aby wybór ten obył się przez aklamację. Propozycja Pana Profesora Kaczmarskiego została przegłosowana jednogłośnie, w ten sposób została zatwierdzona kontynuacja dotychczasowego Zarządu na kadencję 2012-2015.

Skład Zarządu Sekcji Alergii na Pokarmy:

Przewodniczący: Prof. dr hab. med. Zbigniew Bartuzi
Zastępca Przewodniczącego: Prof. dr hab. med. Maciej Kaczmarski.

Sekretarz: Dr n. med. Krzysztof Pałgan

Członkowie:
Prof. Krystyna Wąsowska-Królikowska
Prof
. Barbara Kamer

W następnym punkcie zabrania dyskutowano nad dalszymi pracami Sekcji. Pan Profesor Bartuzi poinformował zebranych o planach organizacji kolejnej Konferencji poświęconej Alergii na pokarmy w marcu 2013r. w Bydgoszczy. Pomysł Pana Prof. Bartuziego został przyjęty jednogłośnie i z pełną aprobatą zebranych. Następnie głos zabrał Pan Profesor Kaczmarski , który wskazał na konieczność ściślejszej współpracy poszczególnych członków sekcji w opracowywaniu standardów medycznych w diagnostyce i leczeniu alergii na pokarmy. Propozycja Pana Prof. Kaczmarskiego została zaaprobowana przez zebranych. Ustalono, że w najbliższym czasie spotkają się członkowie Sekcji celem omówienia szczegółowego programu dalszej pracy.

Sekretarz Sekcji Alergii na Pokarmy

Dr n. med. Krzysztof Pałgan

 

Sprawozdanie z VII Bydgoskiego Spotkania Alergologicznego – Alergia Pokarmowa 2018

Sprawozdanie z VII Bydgoskiego Spotkania Alergologicznego, (plik PDF, ok 196 KB)


Sprawozdanie z Sympozjum Alergii na Pokarmy 2017

Sprawozdanie z Sympozjum Alergii na Pokarmy 2017, (plik PDF, ok. 125 KB)


Sprawozdanie z Sympozjum Alergii na Pokarmy 2016

Sprawozdanie z Sympozjum Alergii na Pokarmy 2016, (plik PDF, ok. 220 KB)


Sprawozdanie z Sympozjum Alergii na Pokarmy 2015

Sprawozdanie z Sympozjum Alergii na Pokarmy 2015, (plik PDF, ok. 260 KB)


Sprawozdanie z Sympozjum Alergii na Pokarmy 2014

Sprawozdanie z Sympozjum Alergii na Pokarmy 2014, (plik PDF, ok. 210 KB)


Sprawozdanie z Sympozjum Alergii na Pokarmy 2013

Sprawozdanie z Sympozjum Alergii na Pokarmy 2013, (plik PDF, ok. 220 KB)


Relacja z Sympozjum Alergii na Pokarmy 2012

Relacja z Sympozjum Alergii na Pokarmy, (plik PDF, ok. 64 KB)