Zarząd Sekcji:

Przewodniczący: Dr hab. med. Radosław Gawlik
Sekretarz: Dr med. Marcin Kurowski


Szanowni Państwo!

Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w Olimpijskim Dniu Alergii i Astmy, który odbędzie się 26 maja 2017 roku w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie.

Choroby alergiczne, w tym astma oskrzelowa, stają się dużym problemem cywilizacyjnym, który dotyka aż 40% populacji, oraz jeszcze większy odsetek sportowców. Na astmę oskrzelową choruje na całym świecie około 200 milionów ludzi. Problemy rozpoznawania i leczenia astmy oskrzelowej budzą w środowisku sportowym wiele pytań. Nadużywanie rozpoznania astmy oskrzelowej, ale także jej niedorozpoznawanie budzą niepokój lekarzy, a przyjmowanie leków stosowanych w jej terapii przez sportowców wzbudza liczne kontrowersje.

Podczas naszej konferencji pragniemy przybliżyć wszystkim zainteresowanym: lekarzom, w tym lekarzom medycyny sportowej, studentom uczelni medycznych, trenerom oraz sportowcom – problemy i zasady postępowania z chorującymi na astmę i choroby alergiczne. Sportowcy poza układem krążenia powinni również regularnie badać układ oddechowy. Grono najwybitniejszych polskich specjalistów z dziedziny alergologii, immunologii i medycyny sportowej przedstawi aktualny stan wiedzy na nurtujące tematy. Mamy nadzieję, że podczas dyskusji wyjaśnimy wiele problemów, które narosły wokół zaburzeń oddychania wywołanych wysiłkiem. Podczas spotkania zajmiemy się także innymi aspektami alergologii, jak nadwrażliwość pokarmowa, zaburzenia odporności spowodowane wysiłkiem czy anafilaksja, z którymi to problemami stykają się Państwo w swojej codziennej praktyce.

Gorąco zachęcamy do udziału w naszym spotkaniu w Warszawie. Do zobaczenia!

Dr hab. n. med. Radosław Gawlik
Przewodniczący Sekcji Astma Alergia i Sport
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

Dr n. med. Hubert Krysztofiak
Przewodniczący Komisji Medycznej
Polskiego Komitetu Olimpijskiego


OLIMPIJSKI DZIEŃ ALERGII I ASTMY

26 maja 2017 r.

Centrum Olimpijskie PKOl w Warszawie

Organizatorzy
Sekcja Astma Alergia i Sport Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
Komisja Medyczna Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Patronat naukowy
Polskie Towarzystwo Alergologiczne
Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej

Partnerzy merytoryczni
Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej
Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie

Warunki uczestnictwa
Udział w konferencji jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie chęci udziału pocztą elektroniczną na adres astma@coms.pl i otrzymanie potwierdzenia od organizatorów. Na zgłoszenia czekamy do dnia 12 maja 2017 roku.

Planowany PROGRAM

10.00 Otwarcie konferencji – Andrzej Kraśnicki, Zbigniew Bartuzi, Hubert Krysztofiak

Sesja 1. Przewodniczący: Radosław Gawlik, Janusz Jurczyk

10.20 Czego oczekuje sportowiec od alergologa? – Jarosław Krzywański, Warszawa
10.40 Astma wśród polskich olimpijczyków – Marek Kowalski, Łódź
11.00 Sportowiec z alergią pokarmową – Zbigniew Bartuzi, Bydgoszcz
11.20 Wpływ wysiłku na układ immunologiczny sportowca – Marcin Kurowski, Łódź

Sesja 2. Przewodniczący: Jerzy Smorawiński, Jarosław Krzywański

12.10 Diagnostyka i leczenie astmy i stanów bronchospastycznych u sportowców – Radosław Gawlik, Katowice
12.30 Leki rozszerzające oskrzela – mechanizm działania beta mimetyków – Monika Skrzypiec-Spring, Wrocław
12.50 Leczenie astmy w świetle aktualnych przepisów antydopingowych – Andrzej Pokrywka, Warszawa
13.10 Astma u sportowców – obserwacje dnia codziennego – Janusz Jurczyk, Warszawa

Sesja 3. Przewodniczący: Marcin Kurowski, Hubert Krysztofiak

14.00 Czy astma oskrzelowa jest przeciwskazaniem do aktywności fizycznej? – Hubert Krysztofiak, Warszawa
14.20 Anafilaksja a wysiłek fizyczny – Jerzy Kruszewski, Warszawa
14.40 Choroby nosa i zatok przynosowych u sportowców – Bolesław Samoliński, Warszawa
15.00 Dyskusja, podsumowanie, konferencja prasowa


W dniu 2 czerwca 2011 roku w Centrum Konferencyjnym Hotelu Andel’s w Łodzi odbyło się zebranie założycielskie Sekcji „Sport, Astma i Alergia” powołanej w ramach Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (PTA).

Na posiedzeniu dokonano wyboru władz sekcji.
Przewodniczącym Sekcji wybrany został dr hab. Radosław Gawlik, a sekretarzem dr Marcin Kurowski.

Przewodniczący przedstawił uzasadnienie powołania sekcji zajmującej się tematyką astmy i alergii u sportowców oraz przedstawił zadania, które stanowić będą główne kierunki działania sekcji. Są to:

1. Przygotowanie standardów diagnostycznych powysiłkowych zaburzeń oddychania.

2. Opracowanie i wydanie monografii na temat pełnej aktywności fizycznej dzieci i dorosłych chorych na astmę.

3. Opracowanie zasad postępowania ze sportowcem chorym na astmę/alergię.

4. Opracowanie wytycznych dotyczących postępowania z chorymi na astmę chcącymi nurkować rekreacyjnie.

5. Przygotowanie i przeprowadzenie wieloośrodkowego badania nad częstością objawów chorób alergicznych i astmy wśród polskich sportowców wyczynowych. Ustalono, że do badania wykorzystany zostanie kwestionariusz AQUA opracowany przez Boniniego i wsp. po uzyskaniu zgody autorów i z zachowaniem praw autorskich.

6. Ustalanie propozycji programowych na krajowe konferencje alergologiczne, pulmonologiczne i pediatryczne oraz aktywny udział (wykłady, warsztaty) członków sekcji w tych wydarzeniach.

7. Współpraca z grupą zainteresowań Allergy, Asthma and Sports działającą w ramach EAACI.

8. Współpraca z sekcją pediatryczną PTA oraz innymi naukowymi towarzystwami medycznymi (m.in. towarzystwami zrzeszającymi lekarzy rodzinnych oraz lekarzy medycyny sportowej).

Zarząd Sekcji jest otwarty na wszelkie propozycje dotyczące przeprowadzenia wieloośrodkowych badań w w/w dziedzinie oraz nowych programów edukacyjnych dla lekarzy POZ , nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów.

Zaproponowano także zebranie informacji na temat oraz opublikowanie listy ośrodków w Polsce zajmujących sportowcami chorującymi na astmę i alergię. Lista taka pomocna byłaby przede wszystkim dla lekarzy medycyny sportowej oraz trenerów pracujących ze sportowcami już chorującymi bądź takimi, u których można podejrzewać astmę i alergię.

Ustalono, że zebrania Sekcji odbywać się będą podczas zjazdów, konferencji oraz sympozjów organizowanych przez PTA. Najbliższe spotkanie wstępnie zaplanowano na wrzesień 2011 roku.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy.


Astma i alergiczny nieżyt nosa a nurkowanie (PDF, 180 KB)

8 maja 2019 roku spotykamy się na XI Konferencji Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, która odbywa się pod hasłem „Alergia – zapobiegam, kontroluję, leczę”.