Szanowni Państwo,

W ramach aktywności Sekcji Immunoterapii Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, mamy przyjemność umożliwienia wszystkim Państwu będącym członkami PTA, szybkiego dostępu do wytycznych na temat immunoterapii alergenowej (AIT) opracowanych przez niemieckojęzyczne Towarzystwa Naukowe pod egidą Niemieckiego Towarzystwa Alergologii i Immunologii Klinicznej (Deutsche Gesellschaft für Allergologie und Klinische Immunologie, DGAKI), opublikowanych w 2014 roku.

http://www.dgaki.de/wp-content/uploads/2014/12/Guideline_AIT_Pfaar_engl_12-2014.pdf

Prawa autorskie do wersji drukowanej przysługują wydawnictwu Springer Medizin. Prawa do treści dokumentu zachowują autorzy.

Wytyczne te, szczegółowo i wyczerpująco odnoszą się do zagadnień  klinicznych związanych z AIT. Tekst opracowany został w języku angielskim. Dołożymy starań, aby w najistotniejszych fragmentach był stopniowo udostępniany Państwu także w języku polskim.

Dodatkową niezaprzeczalną korzyścią dla polskich alergologów jest możliwość śledzenia badań klinicznych dotyczących preparatów leczniczych stosowanych w  immunoterapii alergenowej. Dane te opublikowane w języku niemieckim, będą na bieżąco aktualizowane i tłumaczone na język polski:

http://www.dgaki.de/leitlinien/s2k-leitlinie-sit/sit-produkte-studien-zulassung/

Prawa autorskie przysługują DGAKI (Deutsche Gesellschaft für Allergologie und klinische Immunologie).

Taka forma współpracy jest możliwa dzięki koleżeńskiemu wsparciu i zgodzie Niemieckiego Towarzystwa Alergologii i Immunologii Klinicznej – w szczególności Pana Prof. Olivera Pfaara i Pana Prof. Jorga Kleine-Tebbe, oraz przy zaangażowaniu Prezydenta PTA Pana Prof. Zbigniewa Bartuzi i Zarządu Sekcji Immunoterapii PTA.

Mamy nadzieję, że materiały te okażą się pomocne w Państwa codziennej pracy. Autorem polskiego tłumaczenia jest dr Joanna Nizio-Mąsior.

Prof. dr. hab. med. Zbigniew Bartuzi  – Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

Dr hab. med. Ewa Cichocka-Jarosz – Przewodnicząca Sekcji Immunoterapii Polskiego Towarzystwa Alergologicznego wraz z Zarządem Sekcji

 

Szanowni Państwo,

W ramach aktywności Sekcji Immunoterapii Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, mamy przyjemność umożliwienia wszystkim Państwu będącym członkami PTA, szybkiego dostępu do wytycznych na temat immunoterapii alergenowej (AIT) opracowanych przez niemieckojęzyczne Towarzystwa Naukowe pod egidą Niemieckiego Towarzystwa Alergologii i Immunologii Klinicznej (Deutsche Gesellschaft für Allergologie und Klinische Immunologie, DGAKI), opublikowanych w 2014 roku.

http://www.dgaki.de/wp-content/uploads/2014/12/Guideline_AIT_Pfaar_engl_12-2014.pdf

Prawa autorskie do wersji drukowanej przysługują wydawnictwu Springer Medizin. Prawa do treści dokumentu zachowują autorzy.

Wytyczne te, szczegółowo i wyczerpująco odnoszą się do zagadnień  klinicznych związanych z AIT. Tekst opracowany został w języku angielskim. Dołożymy starań, aby w najistotniejszych fragmentach był stopniowo udostępniany Państwu także w języku polskim.

Dodatkową niezaprzeczalną korzyścią dla polskich alergologów jest możliwość śledzenia badań klinicznych dotyczących preparatów leczniczych stosowanych w  immunoterapii alergenowej. Dane te opublikowane w języku niemieckim, będą na bieżąco aktualizowane i tłumaczone na język polski:

http://www.dgaki.de/leitlinien/s2k-leitlinie-sit/sit-produkte-studien-zulassung/

Prawa autorskie przysługują DGAKI (Deutsche Gesellschaft für Allergologie und klinische Immunologie).

Taka forma współpracy jest możliwa dzięki koleżeńskiemu wsparciu i zgodzie Niemieckiego Towarzystwa Alergologii i Immunologii Klinicznej – w szczególności Pana Prof. Olivera Pfaara i Pana Prof. Jorga Kleine-Tebbe, oraz przy zaangażowaniu Prezydenta PTA Pana Prof. Zbigniewa Bartuzi i Zarządu Sekcji Immunoterapii PTA.

Mamy nadzieję, że materiały te okażą się pomocne w Państwa codziennej pracy. Autorem polskiego tłumaczenia jest dr Joanna Nizio-Mąsior.

Prof. dr. hab. med. Zbigniew Bartuzi  – Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

Dr hab. med. Ewa Cichocka-Jarosz – Przewodnicząca Sekcji Immunoterapii Polskiego Towarzystwa Alergologicznego wraz z Zarządem Sekcji