Zarząd Sekcji:

Przewodniczący: Prof. dr hab. med. Marek L. Kowalski
Sekretarz: Dr hab. med. Joanna Gluck
Członek: Prof. dr hab. med. Grażyna Bochenek
Członek: Prof. dr hab. med. Anna Bodzenta-Łukaszyk
Członek: Dr hab. med. Grzegorz Porębski
Członek: Prof. dr hab. med. Marita Nittner-Marszalska
Członek: Dr med. Aleksandra Wardzyńska


Sprawozdanie z zebrania sprawozdawczo-wyborczego Sekcji nadwrażliwości na leki 2018

Sprawozdanie z działania Sekcji Nadwrażliwości na Leki – 2015-2018

Sprawozdanie z zebrania sprawozdawczo-wyborczego Sekcji Nadwrażliwości na Leki Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, 11 września 2015 r., Bydgoszcz


W dniu 15.04.2011 w trakcie konferencji PTA Wiśle odbyło się spotkanie założycielskie Sekcji Nadwrażliwości na Leki PTA.

Omówiono cele i plan działania Sekcji.

Głównym zadaniem Sekcji w bieżącej kadencji będzie przygotowanie standardów diagnostycznych nadwrażliwości na leki w obszarach:

  • Nadwrażliwość na antybiotyki
  • Nadwrażliwość na NLPZ
  • Nadwrażliwość na środki do znieczulania
  • Nadwrażliwość na środki kontaktowe
  • Nadwrażliwość na leki biologiczne

Dodatkowo zaproponowano zebranie informacji i opublikowanie listy ośrodków klinicznych w Polsce zajmujących się diagnostyką nadwrażliwości na leki z wyszczególnieniem konkretnych dziedzin diagnostycznych oraz opracowanie informatora.

Zebrania Sekcji Nadwrażliwości na Leki PTA odbywać się będą w trakcie konferencji i sympozjów PTA.

8 maja 2019 roku spotykamy się na XI Konferencji Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, która odbywa się pod hasłem „Alergia – zapobiegam, kontroluję, leczę”.