Zarząd Sekcji:

Przewodnicząca: Dr n. med. Anna Groblewska
Wiceprzewodnicząca: Dr hab. n. med. Krystyna Stencel-Gabriel
Sekretarz: Dr n. med. Ewa Pisarczyk-Bogacka
Członkowie Zarządu: Dr hab. n. med. Marta Chełmińska 


Sprawozdanie Sekcji Okulistycznej PTA – zebranie sprawozdawczo wyborcze 29-09-2018

Sprawozdanie-z-działalności-sekcji-okulistycznej-w-latach-2015-2018.pdf

Sprawozdanie z działalności Sekcji Okulistycznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego w latach 2012-2015

Sprawozdanie z zebrania sprawozdawczo-wyborczego Sekcji Okulistycznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego – XII Międzynarodowy Kongres PTA, Bydgoszcz 2015


Sekcja okulistyczna powstała w 2003 roku z inicjatywy prof. M. Kowalskiego, ówczesnego prezydenta PTA. Pierwszą przewodniczącą sekcji była Ewa Bogacka, wybrana przez zarząd PTA w 2003 roku, a następnie utrzymana na stanowisku przez członków sekcji w dwukrotnych wyborach w 2004 i 2005 roku. Od października 2009 roku przewodniczącą sekcji jest Anna Groblewska.

Pierwsze spotkanie sekcji odbyło się w Łodzi w 2004 roku, gdzie wybrano członków zarządu sekcji oraz ustalono program badań na najbliższe lata pod nadzorem merytorycznym czterech konsultantów: ds. dermatologii, ds. laryngologii, ds. pediatrii oraz ds. immunologii. Zakładano i nadal kontynuowana jest myśl, że sekcja ma stworzyć wspólną platformę do interdyscyplinarnych badań chorób alergicznych oczu oraz popularyzować wiedzę na ten temat w środowisku medycznym.

Zainteresowania sekcji obejmują:

 • Epidemiologię chorób alergicznych oczu
 • Opracowanie polskiego konsensusu diagnostyki i postępowania terapeutycznego w chorobach alergicznych oczu, jako efektu współpracy dwóch sekcji: okulistycznej PTA i alergologicznej PTO, który został opublikowany w 2007 roku
 • Ustalenie zakresu tematów z alergii narządu wzroku do szkoleń specjalizacyjnych z okulistyki i alergologii i wprowadzenie ich do programów specjalizacyjnych
 • Standaryzacja prowokacyjnych testów dospojówkowych i ich przywrócenie do schematu diagnostycznego
 • Współpraca dermatologa i okulisty w leczeniu alergii narządu wzroku – poszerzanie wiedzy, edukacja obu środowisk
 • Stworzenie grupy zainteresowania alergią oczu w ramach EAACI

Członkowie sekcji okulistycznej PTA brali aktywny udział w corocznych Konferencjach PTA i PTO w latach 2005-2009.

W listopadzie 2007 roku udało się zorganizować pierwszą wspólną konferencję obu sekcji: okulistycznej PTA i alergologicznej PTO, na której wystąpili członkowie zarządów obu towarzystw naukowych oraz zaprezentowano dotychczasowe osiągnięcia organizacyjne i naukowe obu sekcji.

W roku 2008 sekcja alergologiczna PTO i okulistyczna PTA zorganizowała:

 1. sesję o suchym oku oraz warsztaty szkoleniowe z diagnostyki i postępowania terapeutycznego alergii oczu na podstawie Stanowiska Grupy Ekspertów PTA i PTO na Konferencji Naukowo-Szkoleniowej w Wiśle
 2. na regionalnych posiedzeniach towarzystw alergologicznych i okulistycznych przedstawiano stanowisko Grupy Ekspertów PTA/PTO
 3. Anna Groblewska jako przedstawiciel sekcji brała udział w zorganizowanym w Quebec przez Ocular Surgery New’s Europe/Asia Pacyfic edition okrągłym stole na temat alergii oczu oraz Global Olopatadine Advisory Board.

W roku 2009 członkowie sekcji brali udział w:

 1. Anna Groblewska w Ocular Surface Advisory Board w Kopenhadze
 2. I Klinicznym Forum Ekspertów w Wiśle, w sesji Leczyć globalnie czy lokalnie? Jakość życia pacjentów z alergicznym nieżytem nosa i alergicznym zapaleniem spojówek.
 3. przygotowaniu sesji okulistycznej w ramach XXVIII kongresu EAACI w Warszawie: Allergy of the eye – increasing the awareness, w ramach której zostały wygłoszone trzy wykłady – Ocular Immunology, Management of ocular allergy in clinical practice- is there a need of international consensus?, Current strategies of difficult to treat ocular allergy. Podczas tego kongresu Jean Luc Fauquert wspólnie z Anną Groblewską poprowadzili praktyczny kurs Diagnosis of ocular allergy. Podczas tego kongresu zainicjowano tworzenie grupy inicjatywnej w ramach EAACI celem stworzenia europejskiego konsensusu dotyczącego alergii oczu na podstawie dwóch istniejących dokumentów tego typu: francuskiego i polskiego.
 4. X Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Alergologicznego w Bydgoszczy, gdzie przedstawiono pięć wykładów:
 • Miejscowa reakcja alergiczna w spojówce – implikacje terapeutyczne
 • Suche oko u alergika – jak unikać, jak leczyć?
 • Kiedy glikokortykosteroidy szkodzą oku?
 • Alergia i soczewki kontaktowe
 • Zapalenie spojówek – alergia czy zespół suchego oka?

W latach 2005-2009 członkowie sekcji brali czynny udział w pięciu Międzynarodowych Konferencjach Naukowych „Czerwone Oko” odbywających się w Warszawie.

Obie przewodniczące sekcji były autorkami programów edukacyjnych Polsatu i TVN o alergii narządu wzroku i suchym oku oraz informatora o alergii oczu w Vademecum Okulisty z 2005 i 2006 roku. Ponadto członkowie sekcji opublikowali kilkadziesiąt artykułów w czasopismach medycznych.

Stanowisko grupy ekspertów PTA i PTO w sprawie diagnostyki i leczenia alergicznych chorób narządu wzroku (plik PDF, 504KB)

8 maja 2019 roku spotykamy się na XI Konferencji Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, która odbywa się pod hasłem „Alergia – zapobiegam, kontroluję, leczę”.