Zarząd Sekcji:

Przewodnicząca: Prof. Barbara Rogala

Wiceprzewodniczący: Prof. Marcin Moniuszko

Sekretarz: Dr n.med. Aleksandra Kucharczyk

Członkowie Zarządu:
Prof. Piotr Kuna
Prof. Grażyna Bochenek

 

 

 

Zarząd Sekcji:

Przewodnicząca: Prof. Barbara Rogala

Wiceprzewodniczący: Prof. Marcin Moniuszko

Sekretarz: Dr n.med. Aleksandra Kucharczyk

Członkowie Zarządu:
Prof. Piotr Kuna
Prof. Grażyna Bochenek