Zarząd Sekcji:

Przewodniczący: dr n. med. Tomasz Matuszewski.
Specjalista alergologii i pediatrii. Starszy specjalista w Klinice Chorób Infekcyjnych i Alergologii w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie.

Kontakt:
Wojskowy Instytut Medyczny
Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii,
ul. Szaserów 128
04-141 Warszawa
tel.: 261 817 197(gab.), 261 817 519 (faks i sekretariat Kliniki)
e-mail: tmatuszewski@wim.mil.pl

Wiceprzewodniczący: dr n. med. Grzegorz Porębski.
Specjalista alergologii i chorób wewnętrznych. Adiunkt w Zakładzie Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJ. Centrum Alergologii Klinicznej i Środowiskowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Kontakt:
Zakład Alergologii Klinicznej i Środowiskowej
Collegium Medicum UJ
ul. Śniadeckich 10
31-531 Kraków
tel. 12 423 11 22
e-mail: g.porebski@uj.edu.pl

Sekretarz: dr n. med. Jacek Gocki.
Specjalista alergologii i chorób wewnętrznych. Adiunkt w Katedrze i Klinice Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych. Collegium Medicum im dr L. Rydygiera w Bydgoszczy. Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kontakt:
Szpital Uniwersytecki nr 2 w Bydgoszczy
Katedra i Klinika Alergologii Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych
Ul. Ujejskiego 75
85-168 Bydgoszcz
tel: 52 36 55 557
e-mail: jacekgocki@poczta.onet.pl

Honorowy patronat: Prof. dr hab. n. med. Krystyna Obtułowicz

INFORMACJA O SEKCJI

Sekcja Wrodzonego Obrzęku Naczynioruchowego (Hereditary Angioedema, HAE) została utworzona w kwietniu 2016 roku.

Wrodzony Obrzęk Naczynioruchowy (Hereditary Angioedema, HAE) jest chorobą rzadką, uwarunkowaną genetycznie, związaną z niedoborem inhibitora składnika C1 układu dopełniacza. Główną manifestacją kliniczną schorzenia są obrzęki naczynioruchowe mogące bezpośrednio zagrażać życiu chorego.

Od wielu lat chorymi z HAE zajmowała się pani Profesor Krystyna Obtułowicz, która przyjęła Honorowy Patronat nad działalnością Sekcji.

Podstawowe cele działania Sekcji Wrodzonego Obrzęku Naczynioruchowego (HAE)

  1. Wymiana doświadczeń i integrowanie środowiska lekarzy alergologów oraz lekarzy innych specjalności zajmujących się opieką nad chorymi z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym,
  2. Edukacja na temat wrodzonego obrzęku naczynioruchowego wśród lekarzy i pacjentów, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania w stanach nagłych zagrażających życiu.
  3. Opracowanie i opiniowanie standardów dotyczących postępowania w HAE.
  4. Czynny udział w konferencjach naukowych i organizacja spotkań szkoleniowych dotyczących rozpoznawania i leczenia HAE,
  5. Prowadzenie działalności oświatowej,

8 maja 2019 roku spotykamy się na XI Konferencji Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, która odbywa się pod hasłem „Alergia – zapobiegam, kontroluję, leczę”.