Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Delegatów, które co 3 lata dokonuje wyboru nowych organów Towarzystwa:

Walne Zgromadzenie Delegatów udziela także absolutorium odchodzącemu Zarządowi Głównemu.

8 maja 2019 roku spotykamy się na XI Konferencji Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, która odbywa się pod hasłem „Alergia – zapobiegam, kontroluję, leczę”.