Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Delegatów, które co 3 lata dokonuje wyboru nowych organów Towarzystwa:

Walne Zgromadzenie Delegatów udziela także absolutorium odchodzącemu Zarządowi Głównemu.

22 kwietnia 2020 roku spotykamy się na XII Konferencji Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, która odbywa się pod hasłem „Alergologia w laboratorium, klinice i gabinecie”.

Zostań członkiem PTA!

Zostań członkiem PTA
X