WŁADZE TOWARZYSTWA

Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Delegatów, które co 3 lata dokonuje wyboru nowych organów Towarzystwa:

Walne Zgromadzenie Delegatów udziela także absolutorium odchodzącemu Zarządowi Głównemu.

WŁADZE TOWARZYSTWA

Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Delegatów, które co 3 lata dokonuje wyboru nowych organów Towarzystwa:

Walne Zgromadzenie Delegatów udziela także absolutorium odchodzącemu Zarządowi Głównemu.