Przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej

Dr hab. Alicja Grzanka

Katedra Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii, ŚUM

 

Wice-przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej

Dr Krzysztof Kłos

Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii, WIM

 

Członek Głównej Komisji Rewizyjnej

Dr hab. Andrzej Chciałowski

 

Członek Głównej Komisji Rewizyjnej

Dr Paweł Gonerko

Oddział I Pediatrii, Alergologii i Pulmonologii, SPSZOZ “ZDROJE” w Szczecinie

 

Członek Głównej Komisji Rewizyjnej

Prof. Cezary Pałczyński