Główna Komisja Rewizyjna

ZdjęcieOpis
Przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej
Dr hab. Alicja Grzanka
Katedra Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii, ŚUM

Wice-przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej

Dr Krzysztof Kłos

Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii, WIM

Członek Głównej Komisji Rewizyjnej

Dr hab. Andrzej Chciałowski

Członek Głównej Komisji Rewizyjnej

Dr Paweł Gonerko

Oddział I Pediatrii, Alergologii i Pulmonologii, SPSZOZ “ZDROJE” w Szczecinie

Członek Głównej Komisji Rewizyjnej

Prof. Cezary Pałczyński

Główna Komisja Rewizyjna

ZdjęcieOpis
Przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej
Dr hab. Alicja Grzanka
Katedra Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii, ŚUM

Wice-przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej

Dr Krzysztof Kłos

Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii, WIM

Członek Głównej Komisji Rewizyjnej

Dr hab. Andrzej Chciałowski

Członek Głównej Komisji Rewizyjnej

Dr Paweł Gonerko

Oddział I Pediatrii, Alergologii i Pulmonologii, SPSZOZ “ZDROJE” w Szczecinie

Członek Głównej Komisji Rewizyjnej

Prof. Cezary Pałczyński