Sąd Koleżeński kadencji 2021-2024

ZdjęcieOpis
Prof. Krzysztof Buczyłko
Centrum Alergologii w Łodzi

Dr Adrian Gajewski
Klinika Immunologii i Alergii Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dr Krzysztof Kłos

Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

Prof. Aneta Krogulska
Katedra Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Prof. Krzysztof Pałgan

Klinika i Katedra Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Sąd Koleżeński kadencji 2021-2024

ZdjęcieOpis
Prof. Krzysztof Buczyłko
Centrum Alergologii w Łodzi

Dr Adrian Gajewski
Klinika Immunologii i Alergii Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dr Krzysztof Kłos

Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

Prof. Aneta Krogulska
Katedra Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Prof. Krzysztof Pałgan

Klinika i Katedra Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy