Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego

Dr Krzysztof Pałgan
 

 

Wice-Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego

Prof. Krzysztof Kowal
 

 

Członek Sądu Koleżeńskiego

Dr Iwona Poziomkowska-Gęsicka

 

 

Członek Sądu Koleżeńskiego

Prof. Krzysztof Buczyłko

 

 

Członek Sądu Koleżeńskiego

Dr hab. Aneta Krogulska

8 maja 2019 roku spotykamy się na XI Konferencji Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, która odbywa się pod hasłem „Alergia – zapobiegam, kontroluję, leczę”.