Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego

Dr Krzysztof Pałgan
 

 

Wice-Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego

Prof. Krzysztof Kowal
 

 

Członek Sądu Koleżeńskiego

Dr Iwona Poziomkowska-Gęsicka

 

 

Członek Sądu Koleżeńskiego

Prof. Krzysztof Buczyłko

 

 

Członek Sądu Koleżeńskiego

Dr hab. Aneta Krogulska

22 kwietnia 2020 roku spotykamy się na XII Konferencji Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, która odbywa się pod hasłem „Alergologia w laboratorium, klinice i gabinecie”.

X