Sąd Koleżeński

Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego

Dr Krzysztof Pałgan
 

 

Wice-Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego

Prof. Krzysztof Kowal
 

 

Członek Sądu Koleżeńskiego

Dr Iwona Poziomkowska-Gęsicka

 

 

Członek Sądu Koleżeńskiego

Prof. Krzysztof Buczyłko

 

 

Członek Sądu Koleżeńskiego

Dr hab. Aneta Krogulska

Sąd Koleżeński

Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego

Dr Krzysztof Pałgan
 

 

Wice-Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego

Prof. Krzysztof Kowal
 

 

Członek Sądu Koleżeńskiego

Dr Iwona Poziomkowska-Gęsicka

 

 

Członek Sądu Koleżeńskiego

Prof. Krzysztof Buczyłko

 

 

Członek Sądu Koleżeńskiego

Dr hab. Aneta Krogulska