Zarząd Główny

Prezydent
Prof. Marek Kulus
Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, WUM
Wice-prezydent
Prof. Magdalena Czarnecka–Operacz
Katedra i Klinika Dermatologii, UM w Poznaniu
Prezydent kadencji 2015-2018
Prof. Zbigniew Bartuzi
Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych, UMK
Prezydent Elekt
Prof. Maciej Kupczyk
Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, UM w Łodzi
Sekretarz
Prof. Henryk Mazurek
Skarbnik
Dr Izabela Kupryś-Lipińska
Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, UM w Łodzi
Członek Zarządu
Dr hab. Marta Chełmińska
Członek Zarządu
Prof. Ewa Czarnobilska
Członek Zarządu
Dr Piotr Dąbrowiecki
Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii WIM
Członek Zarządu
Prof. Radosław Gawlik
Członek Zarządu
Prof. Jerzy Kruszewski
Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii, WIM
Członek Zarządu
Prof. Piotr Kuna
Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, UM w Łodzi
Członek Zarządu
Prof. Marcin Moniuszko
Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych UM w Białymstoku
Członek Zarządu
Dr Piotr Rapiejko
Klinika Otolaryngologii WIM, Ośrodek Badania Alergenów Środowiskowych, Warszawa
Członek Zarządu
Prof. Barbara Rogala
Klinika Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej, ŚUM
Członek Zarządu
Prof. Bolesław Samoliński
Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii, WUM

Zarząd Główny

Prezydent
Prof. Marek Kulus
Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, WUM
Wice-prezydent
Prof. Magdalena Czarnecka–Operacz
Katedra i Klinika Dermatologii, UM w Poznaniu
Prezydent kadencji 2015-2018
Prof. Zbigniew Bartuzi
Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych, UMK
Prezydent Elekt
Prof. Maciej Kupczyk
Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, UM w Łodzi
Sekretarz
Prof. Henryk Mazurek
Skarbnik
Dr Izabela Kupryś-Lipińska
Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, UM w Łodzi
Członek Zarządu
Dr hab. Marta Chełmińska
Członek Zarządu
Prof. Ewa Czarnobilska
Członek Zarządu
Dr Piotr Dąbrowiecki
Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii WIM
Członek Zarządu
Prof. Radosław Gawlik
Członek Zarządu
Prof. Jerzy Kruszewski
Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii, WIM
Członek Zarządu
Prof. Piotr Kuna
Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, UM w Łodzi
Członek Zarządu
Prof. Marcin Moniuszko
Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych UM w Białymstoku
Członek Zarządu
Dr Piotr Rapiejko
Klinika Otolaryngologii WIM, Ośrodek Badania Alergenów Środowiskowych, Warszawa
Członek Zarządu
Prof. Barbara Rogala
Klinika Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej, ŚUM
Członek Zarządu
Prof. Bolesław Samoliński
Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii, WUM