Polskie Towarzystwo Alergologiczne współpracuje z towarzystwami i organizacjami rangi międzynarodowej
i krajowej.

Wśród naszych krajowych partnerów możemy wymienić:

  • Polskie Towarzystwo Chorób Płuc,
  • Polskie Towarzystwo Dermatologiczne,
  • Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej
  • Organizację Pacjentów i Osób Wspierających Chorych na Astmę Ciężką „Odzyskać oddech”.

Naszym celem jest także dobra współpraca z:

  • Ministerstwem Zdrowia,
  • Narodowym Funduszem Zdrowia,
  • Naczelną Izbą Lekarską,
  • Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych.

Polskie Towarzystwo Alergologiczne działa także aktywnie na polu międzynarodowym – jest członkem Światowej Organizacji Alergologii (WAO) oraz Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI). PTA uczestniczy także w pracach Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) będąc członkiem jej agend – Światowej Inicjatywy na rzecz Zwalczania Astmy (GINA) oraz Światowego Sojuszu na rzecz Walki z Chorobami Układu Oddechowego (GARD).

PTA było także współorganizatorem XXVIII Kongresu EAACI, który odbył się w Warszawie w czerwcu 2009 roku. Kongres okazał się wielkim przedsięwzięciem nie tylko pod względem liczby gości, którzy w liczbie ponad 6000 przybyli na wykłady do Pałacu Kultury i Nauki, ale przede wszystkim podniósł znaczenie PTA w świecie międzynarodowej alergologii.


Zobacz – Ciekawe linki