Rok 2021 w Polskim Towarzystwie Alergologicznym

Przyszły rok przyniesie wiele zmian w naszym Towarzystwie. Podczas XIV Międzynarodowego Kongresu PTA odbędzie się Walne Zgromadzenie Delegatów PTA, które wybierze nowego Prezydenta-Elekta, nowy Zarząd Główny, a także inne organy Towarzystwa: Główną Komisję Rewizyjną oraz [...]

24 lutego 2021|

Nowe Sekcje Problemowe PTA

Zarząd Główny powołał dwie nowe Sekcje Problemowe Polskiego Towarzystwa Alergologicznego: Sekcja Terapii Biologicznej, Sekcja Mikrobiom, infekcje a alergia. Wybór władz i określenie programów działania obu Sekcji nastąpi na najbliższej stacjonarnej Konferencji PTA. Zarówno pierwsza jak [...]

13 lipca 2020|

Zmarł Prof. Andrzej Dziedziczko

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł Prof. Andrzej Dziedziczko – nestor polskiej alergologii, wybitny lekarz i naukowiec, organizator życia akademickiego oraz jeden z twórców Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Prof. Andrzej Dziedziczko urodził się 7 stycznia 1935 roku [...]

20 kwietnia 2020|